Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Godkända utförare av hemtjänst

Här kan du se vilka utförare av hemtjänst du kan välja mellan i Ale kommun. Du hittar också kontaktuppgifter till hemtjänstutförarna i deras informationsblad.

Antalet godkända utförare av hemtjänst kan variera. Det beror på att nya företag när som helst kan ansöka om att bli utförare i Ale kommun men det kan också bero på att utförare slutar. Utförarna har själva valt att ansöka om att bli godkända för att utföra hemtjänst.

Godkända utförare – informationsblad

De här utförarna finns att välja mellan. Klicka på utförarens namn för att läsa informationsbladet där de beskriver sin verksamhet.

Områdesindelning

Kommunen är indelad i tre geografiska områden:

  • Norr (Hålanda, Skepplanda, Starrkärr, Kilanda, Älvängen),
  • Mitt (Alafors, Nol, Nödinge)
  • Söder (Bohus, Surte)

Kontakt

Biståndsenheten


Handläggare funktionshinder
Funktionshinderenheten tar emot ansökningar, utreder och fattar beslut om insatser som personlig assistens, bostad med särskild service, daglig verksamhet, kontaktperson, ledsagare, avlösare.

Telefontider: måndag–fredag klockan 8.30–9.30

 

Handläggare Äldreomsorg
Handläggarna inom äldreomsorgen tar emot ansökningar, utreder och fattar beslut om insatser om exempelvis hemtjänst, trygghetslarm, avlösning i hemmet, avlastning.

Telefontider: måndag–fredag klockan 8.30–9.30

 

Du når biståndsenheten via kontaktcenter:
Telefon: 0303-70 30 00

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den