Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Hemtjänst

Om du har behov av stöd och hjälp i din vardag kan du ansöka om hemtjänst. Hemtjänsten utför insatser så att du som är äldre eller funktionshindrad ska kunna leva ett självständigt liv och bo kvar hemma så länge som möjligt.

Du kan bland annat få hjälp med

  • att värma mat, diska och ta ut soporna.
  • städning och tvätt. Vid tvätt måste det finnas tillgång till en tvättmaskin.
  • olika slags inköp och ärenden, till exempel matinköp och apoteksärenden.
  • att ta medicin/ögondroppar.
  • att ta dig till läkaren och olika aktiviteter eller gå på en promenad.
  • att klä på och av dig samt sköta din personliga hygien.

Få hemtjänst – så går det till

För att få hemtjänst behövs ett biståndsbeslut. Utifrån socialtjänstlagen (SoL) har alla rätt att ansöka och sedan få ett beslut som fattats efter individuell behovsbedömning. Alla ansökningar behandlas skyndsamt.

Du kan göra dina ansökan via blankett som du hittar under e-tjänster, blanketter "Ansökan om bistånd".

Utredning och beslut

När en ansökan om hemtjänst är gjord inleder biståndshandläggaren en utredning och gör en bedömning av dina behov för att se hur de bäst kan tillgodoses. Utredningen ligger sedan till grund för ett beslut som innebär att ansökan antingen beviljas eller avslås. 

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Information om hur det går till lämnas av biståndshandläggaren.

Väntetider

Så snart biståndshandläggaren är färdig med utredningen och har fattat beslut startar arbetet för att du ska få ditt stöd. Handläggaren skickar biståndsbeslutet till din utförare som tillsammans med dig planerar hur och när stödet ska ges.

Val av utförare

Du som har hemtjänst i Ale kommun kan själv välja vem som ska utföra din hemtjänst. Du kan välja antingen kommunen eller någon av de externa utförare som kommunen har godkänt. Du kan byta utförare när du vill och hur ofta du vill. Läs mer om att välja och byta hemtjänstutförare.

Kommunens hemtjänst ansvarar för trygghetslarm samt alla insatser på natten mellan klockan 22.00 och 07.00.

Vad kostar det?

Avgiften för hemtjänst grundas på din inkomst och du betalar en viss summa enligt gällande maxtaxa. Du är alltid garanterad att få behålla en viss summa pengar i månaden. Du betalar alltid samma summa oavsett vem som utför din hemtjänst. Läs mer om taxor och avgifter.

Kontakt

Biståndsenheten


Handläggare funktionshinder
Funktionshinderenheten tar emot ansökningar, utreder och fattar beslut om insatser som personlig assistens, bostad med särskild service, daglig verksamhet, kontaktperson, ledsagare, avlösare.

Telefontider: måndag–fredag klockan 8.30–9.30

 

Handläggare Äldreomsorg
Handläggarna inom äldreomsorgen tar emot ansökningar, utreder och fattar beslut om insatser om exempelvis hemtjänst, trygghetslarm, avlösning i hemmet, avlastning.

Telefontider: måndag–fredag klockan 8.30–9.30Administratörer
Administratörer utreder och beslutar om avgifter som är kopplade till vissa insatser.

Du når Biståndsenheten via kontaktcenter:
Telefon: 0303-70 30 00

Relaterad information

E-tjänster & blanketter

-tjänster, blanketter

  1. Ansökan om biståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-02-19 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.