Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Hemtjänst

Om du har behov av stöd och hjälp i din vardag kan du ansöka om hemtjänst. Hemtjänsten utför insatser så att du som är äldre eller funktionshindrad ska kunna leva ett självständigt liv och bo kvar hemma så länge som möjligt.

Få hemtjänst – så går det till

För att få hemtjänst behövs ett biståndsbeslut. Utifrån socialtjänstlagen (SoL) har alla rätt att ansöka och sedan få ett beslut som fattats efter individuell behovsbedömning. Alla ansökningar behandlas skyndsamt.

Du kan bland annat få hjälp med:

  • att värma mat, diska och ta ut soporna.
  • städning och tvätt. Vid tvätt måste det finnas tillgång till en tvättmaskin.
  • olika slags inköp och ärenden, till exempel matinköp och apoteksärenden.
  • att ta medicin/ögondroppar.
  • att ta dig till läkaren och olika aktiviteter eller gå på en promenad.
  • att klä på och av dig samt sköta din personliga hygien.

Ansökan om hemtjänst

Du kan göra din ansökan via blankett eller via e-tjänst:

  1. Blankett - Ansökan om bistånd Pdf, 578 kB.
  2. E-tjänst - Ansökan om bistånd Länk till annan webbplats.

Utredning och beslut

När en ansökan om hemtjänst är gjord inleder socialsekreteraren en utredning och gör en bedömning av dina behov för att se hur de bäst kan tillgodoses. Utredningen ligger sedan till grund för ett beslut som innebär att ansökan antingen beviljas eller avslås. 

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Information om hur det går till lämnas av socialsekreteraren.

Väntetider

Så snart socialsekreteraren är färdig med utredningen och har fattat beslut startar arbetet för att du ska få ditt stöd. Socialsekreteraren skickar biståndsbeslutet till din utförare som tillsammans med dig planerar hur och när stödet ska ges.

Val av utförare

Du som har hemtjänst i Ale kommun kan själv välja vem som ska utföra din hemtjänst. Du kan välja antingen kommunen eller någon av de externa utförare som kommunen har godkänt. Du kan byta utförare när du vill och hur ofta du vill. I dagsläget finns enbart Ale kommun som utförare av hemtjänst.
Läs mer om att välja och byta hemtjänstutförare.

Kommunens hemtjänst ansvarar för trygghetslarm samt alla insatser på natten mellan klockan 22.00 och 07.00.

Vad kostar det?

Avgiften för hemtjänst grundas på din inkomst och du betalar en viss summa enligt gällande maxtaxa. Du är alltid garanterad att få behålla en viss summa pengar i månaden. Du betalar alltid samma summa oavsett vem som utför din hemtjänst. Läs mer om taxor och avgifter.

Kontakt

Biståndsenheten


Du når Biståndsenhetens socialsekreterare via kontaktcenter:
Telefon: 0303-70 30 00Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den