Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Hemtjänst

Om du har behov av stöd och hjälp i din vardag kan du ansöka om hemtjänst. Hemtjänsten utför insatser så att du som är äldre eller funktionshindrad ska kunna leva ett självständigt liv och bo kvar hemma så länge som möjligt.

Få hemtjänst – så går det till

För att få hemtjänst behövs ett biståndsbeslut. Utifrån socialtjänstlagen (SoL) har alla rätt att ansöka och sedan få ett beslut som fattats efter individuell behovsbedömning. Alla ansökningar behandlas skyndsamt.

Du kan bland annat få hjälp med:

  • att värma mat, diska och ta ut soporna.
  • städning och tvätt. Vid tvätt måste det finnas tillgång till en tvättmaskin.
  • olika slags inköp och ärenden, till exempel matinköp och apoteksärenden.
  • att ta medicin/ögondroppar (du behöver då även lämna in ett egenvårdsintyg från din läkare till Biståndsenheten)
  • att ta dig till läkaren och olika aktiviteter eller gå på en promenad.
  • att klä på och av dig samt sköta din personliga hygien.

Ansökan om hemtjänst

Ansökan

Ansökan kan vara skriftlig, muntlig eller göras via Ale kommuns e-tjänst. Kontakta socialsekreterare på Biståndsenheten via Ale kommuns Kontaktcenter om du vill göra en ansökan eller vill få råd om hur du ska gå tillväga för att ansöka om hjälp.

Utredning och beslut

När en ansökan om hemtjänst är gjord inleder socialsekreteraren en utredning och gör en bedömning av dina behov för att se hur de bäst kan tillgodoses. Utredningen ligger sedan till grund för ett beslut som innebär att ansökan antingen beviljas eller avslås.

Om du beviljas hemtjänst så kommer socialsekreteraren skicka beslutet till din utförare som tillsammans med dig planerar hur och när stödet ska ges.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Information om hur det går till lämnas av socialsekreteraren.

Val av utförare

I dagsläget finns enbart Ale kommun som utförare av hemtjänst.

Kommunens hemtjänst ansvarar för trygghetslarm samt alla insatser på natten mellan klockan 22.00 och 07.00.

Hur kontrolleras kvaliteten på hemtjänsten?

Enhetscheferna inom hemtjänsten kontrollerar regelbundet vad hemtjänstpersonalen har gjort hemma hos dig och om det stämmer med det du och biståndsbedömarna har kommit överens om.

Alla nyanställda och vikarier får utbildning i hur de ska registrera sig när de kommer hem till dig och hur de ska beskriva sitt arbete. 

Vad kostar det?

Avgiften för hemtjänst grundas på din inkomst och du betalar en viss summa enligt gällande maxtaxa. Du är alltid garanterad att få behålla en viss summa pengar i månaden. Du betalar alltid samma summa oavsett vem som utför din hemtjänst. Läs mer om taxor och avgifter.

Kontakt

Biståndsenheten


Du når Biståndsenhetens socialsekreterare via kontaktcenter:
Telefon: 0303-70 30 00Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den