Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Eken dagverksamhet

Dagverksamheten Eken erbjuder social samvaro med aktiviteter för personer med demensdiagnos.

Vad är Eken?

Eken vänder sig till dig som är senior med behov av stöd i vardagen gällande social samvaro och struktur samt att skapa en meningsfull tillvaro. Du kan ha glädje och utbyte av att träffa andra i samma situation. Detta kan också bidra till självständighet och möjlighet att bo kvar i den egna bostaden.

Eken är en verksamhet för personer med kognitiv svikt. Vi utformar verksamheten utifrån intresse och önskemål hos dig som deltagare.

På Eken serveras frukost och lunch från Garverivägens egna kök samt eftermiddagskaffe.

Vem kontaktar jag för att börja på Eken?

Vill du börja på Eken behövs ett beslut från en socialsekreterare på biståndsenheten.

För att komma i kontakt med en socialsekreterare så kontaktar du Ale kommuns kontaktcenter på telefon 0303 – 70 30 00.

Praktisk information

Öppettider för deltagarna är vardagar kl. 10.00 till kl. 14.30.

Personal finns på plats under dagtid före och efter dessa tider om du vill komma i kontakt med oss per telefon.

Till Eken kommer du vanligtvis genom att åka färdtjänst som personal på Eken beställer. Du kan också få ledsagning av hemtjänsten genom biståndsbeslut eller hjälp av någon annan, till exempel anhörig.

Färdtjänstresorna är enligt gällande färdtjänsttaxa.

Kostnaderna för mat och resor debiteras på faktura i efterhand.

Kontakt

Biståndsenheten


Handläggare Äldreomsorg

Handläggarna inom äldreomsorgen tar emot ansökningar, utreder och fattar beslut om insatser om exempelvis hemtjänst, trygghetslarm, avlösning i hemmet, avlastning.

Telefontider: måndag–fredag klockan 8.30–9.30

Administratörer
Administratörer utreder och beslutar om avgifter som är kopplade till vissa insatser.

Du når Biståndsenheten via kontaktcenter:
Telefon: 0303-70 30 00

Hitta till Eken

Eken finns på Ale Seniorcentrum våning 3

Adress: Garverivägen 3, 446 37 Älvängen

Visa på karta Länk till annan webbplats.

 

Kontakta Eken

Telefon: 0303-70 41 51

Chef för Eken är Amanda Franzén
Telefon till Amanda Franzén: 0303 – 70 40 35

Visa på karta Länk till annan webbplats.

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den