Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Demensteam

Demensteamet finns för att ge råd och stöd till personer med symtom på demenssjukdom eller konstaterad demensdiagnos. Teamet finns även för anhöriga, personal och invånare i kommunen. Insatser från demensteamet är kostnadsfria och kräver inget biståndsbeslut.

Vad gör Demensteamet?

Demensteamet hjälper dig och/eller anhöriga med stöd, råd och vägledning. En tidig kontakt ges större möjligheter till att stötta och hjälpa dig och dina anhöriga att hantera sjukdomen.

Vem kan få hjälp?

  • Du som har några funderingar kring demenssjukdomar och var du kan vända dig för att få hjälp.
  • Du som känner oro för någon i din närhet som visar tecken på en eventuell demenssjukdom.
  • Du som har en demenssjukdom och känner dig orolig.

Var kan jag få hjälpen?

Hjälpen kan ges både via hembesök och/eller telefonsamtal.

Kostar det något?

Nej, samtliga insatser är gratis.

Får jag vara anonym?

Ja, vi har sekretess och för inga journaler utan samtycke.

Hur når jag Demensteamet?

Du når Demensteamet via telefon:

Erika Frössling Telefon: 0303-703644

Lisskulla Olmås Telefon: 0303-703631

Eller via e-post på fn-demensteam@ale.se

Vilka jobbar i Demensteamet?

Demensteamet består av undersköterska i nära samarbete med sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Kontakt

Demensteam

Erika Frössling Telefon: 0303-703644

Lisskulla Olmås Telefon: 0303-703631

E-post: fn-demensteam@ale.se

Enhetschef: Amanda Franzén


Hitta hit
Ale Seniorcentrum, Garverivägen 3, Älvängen
Visa på karta Länk till annan webbplats.


Sidan kontrollerades av:

den