Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Avlastning och avlösning i hemmet

Avlastning kan vara stöd för dig som hjälper, stödjer eller vårdar en anhörig i hemmet. Det finns avlastning i form av avlösning i hemmet, korttidsverksamhet och olika typer av dagverksamhet. Det är din anhöriga som du hjälper och stödjer som ansöker om dessa insatser.

Avlösning i hemmet

Om du får vård och stöd av en närstående kan du ansöka om avlösning i hemmet. En person från till exempel hemtjänsten ger den omsorg/tillsyn som behövs för att anhöriga eller närstående ska kunna bli avlösta i sitt uppdrag som stödjare.

Du kan beviljas avlösning i hemmet maximalt 8 timmar/månad. Insatsen är kostnadsfri för dig och ska kunna ges dag, kväll, natt samt helg. I normalfallet kan inte avlösning i hemmet kombineras med insats Dagverksamhet för personer med minnesproblematik.

Dagverksamhet för personer med minnesproblematik

Ale kommun har en dagverksamhet för personer med minnesproblematik. Det är en verksamhet som vänder sig till personer i ordinärt boende som har en demensdiagnos. Dagverksamheten Eken erbjuder social samvaro med aktiviteter som skapar struktur och innehåll i vardagen. I normalfallet kan inte denna insats kombineras med avlösning i hemmet.

Ansökan om hemtjänst

Ansökan

Ansökan kan vara skriftlig, muntlig eller göras via Ale kommuns e-tjänst. Kontakta socialsekreterare på Biståndsenheten via Ale kommuns Kontaktcenter om du vill göra en ansökan eller vill få råd om hur du ska gå tillväga för att ansöka om hjälp.

Utredning och beslut

När en ansökan om hemtjänst är gjord inleder socialsekreteraren en utredning och gör en bedömning av dina behov för att se hur de bäst kan tillgodoses. Utredningen ligger sedan till grund för ett beslut som innebär att ansökan antingen beviljas eller avslås.

Om du beviljas hemtjänst så kommer socialsekreteraren skicka beslutet till din utförare som tillsammans med dig planerar hur och när stödet ska ges.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Information om hur det går till lämnas av socialsekreteraren.

Vad kostar det?

Avgiften grundas på din inkomst och du betalar en viss summa enligt gällande maxtaxa. Du är alltid garanterad att få behålla en viss summa pengar i månaden. Du betalar alltid samma summa oavsett vem som utför din hemtjänst. Läs mer om taxor och avgifter. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Biståndsenheten


Du når Biståndsenhetens socialsekreterare via kontaktcenter:
Telefon: 0303-70 30 00Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den