Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Avlastning och avlösning i hemmet

Avlastning kan vara stöd för dig som hjälper, stödjer eller vårdar en anhörig i hemmet. Det finns avlastning i form av avlösning i hemmet, korttidsverksamhet och olika typer av dagverksamhet. Det är din anhöriga som du hjälper och stödjer som ansöker om dessa insatser.

Avlösning i hemmet

Om du får vård och stöd av en närstående kan du ansöka om avlösning i hemmet. En person från till exempel hemtjänsten ger den omsorg/tillsyn som behövs för att anhöriga eller närstående ska kunna bli avlösta i sitt uppdrag som stödjare.

Du kan beviljas avlösning i hemmet maximalt 8 timmar/månad. Insatsen är kostnadsfri för dig och ska kunna ges dag, kväll, natt samt helg. I normalfallet kan inte avlösning i hemmet kombineras med insats Dagverksamhet för personer med minnesproblematik.

Du ansöker om avlösning i hemmet hos kommunens biståndshandläggare eller via e-tjänst.

Korttidsverksamhet

korttidsverksamheten inom Ale kommun finns det möjlighet för barn och ungdomar med funktionshinder att få korttidstillsyn, korttids- och lägervistelser. Syftet med vistelsen är att barnen/ungdomarna ska ges möjlighet till aktiviteter och kompiskontakter samt att familjen ska ges avlastning. 

Du ansöker om korttidsverksamhet hos kommunens biståndshandläggare eller via e-tjänst .

Tillfällig vistelse/korttidsboende

Korttidsboende, eller tillfällig vistelse som det också kallas, är till för dig som har ett socialt och/eller somatiskt omvårdnadsbehov och är i behov av rehabilitering och funktionsträning, avlastning eller tillfälligt boende i avvaktan på ledig bostad i annat särskilt boende.

I dagsläget finns inget specifikt korttidsboende eller korttidsenhet. Alla beslut om korttidsboende/tillfällig vistelse verkställs inom ramen för de bostäder som finns på särskilt boende.

Du ansöker om korttidsboende/tillfällig vistelse hos kommunens biståndshandläggare eller via e-tjänst.

Dagverksamhet för personer med minnesproblematik

Ale kommun har en dagverksamhet för personer med minnesproblematik. Det är en biståndsbedömd verksamhet som vänder sig till personer i ordinärt boende som har en demensdiagnos. Dagverksamheten erbjuder social samvaro med aktiviteter som skapar struktur och innehåll i vardagen. I normalfallet kan inte denna insats kombineras med avlösning i hemmet.

Du ansöker om dagverksamhet för personer med minnesproblematik hos kommunens biståndshandläggare eller via e-tjänst. 

Daglig verksamhet

Insatsen daglig verksamhet är en av LSS-lagens tio insatser och riktar sig till personer som omfattas av personkrets 1 och 2 enligt 1 § LSS, är 18–65 år och som inte redan arbetar eller studerar. Daglig verksamhet ska bidra till att stärka individens personliga utveckling och skapa möjligheter för en ökad delaktighet i samhället. Det övergripande målet är att utveckla individens möjligheter att få en anställning.

Du ansöker om daglig verksamhet hos kommunens biståndshandläggare eller via e-tjänst.

Kontakt

Biståndsenheten


Handläggare funktionshinder
Funktionshinderenheten tar emot ansökningar, utreder och fattar beslut om insatser som personlig assistens, bostad med särskild service, daglig verksamhet, kontaktperson, ledsagare, avlösare.

Telefontider: måndag–fredag klockan 8.30–9.30

 

Handläggare Äldreomsorg
Handläggarna inom äldreomsorgen tar emot ansökningar, utreder och fattar beslut om insatser om exempelvis hemtjänst, trygghetslarm, avlösning i hemmet, avlastning.

Telefontider: måndag–fredag klockan 8.30–9.30Administratörer
Administratörer utreder och beslutar om avgifter som är kopplade till vissa insatser.

Du når Biståndsenheten via kontaktcenter:
Telefon: 0303-70 30 00

E-tjänster & blanketter

-tjänster, blanketter

  1. E-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-03-20 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.