Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vilket stöd kan man få?

Om du är äldre och/eller har en funktionsnedsättning och behöver någon form av stöd eller service kan du att vända dig till biståndsenheten.

På biståndsenheten arbetar biståndshandläggare som utreder och beslutar om de insatser som du ansöker om. Där arbetar också administratörer som utreder och beslutar om avgifter som är kopplade till vissa insatser.

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter hjälpbehovet. Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd eller boende som kan bli aktuellt.

Exempel på insatser som du söker hos biståndsenheten:

  • Hemtjänst, avlösning i hemmet, matleverans, trygghetslarm
  • Dagverksamhet
  • Äldreboende, tillfälligt boende och växelboende
  • Personlig assistens, boendestöd, bostad med särskild service
  • Ledsagare, avlösare, kontaktperson och stödfamilj

För att läsa mer om stöd till dig som har en funktionsnedsättning, klicka här.

Hur du ansöker om stöd

Ansökan

Ansökan kan vara både skriftlig och muntlig.

Kontakta kommunens biståndshandläggare om du vill göra en ansökan eller vill få råd om hur du ska gå tillväga för att ansöka om hjälp. Kontaktuppgifter till handläggarna hittar du i menyn under "Biståndsenheten".

Du kan också skicka en skriftlig ansökan till biståndsenheten.

Utredning

Efter ansökan genomför handläggaren en utredning. Utredningen utgör beslutsunderlaget för bedömningen av hur behoven ser ut och vilket bistånd eller vilken insats som kan bli aktuellt för dig.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut där det framgår vilken hjälp du har beviljats. Får du avslag på på din ansökan, skickas samtidigt information hur du kan överklaga beslutet om du skulle vilja göra detta.

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga.
Ett överklagande ska vara inlämnat senast tre veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet. Information om hur det går till får du från din handläggare på biståndsenheten. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig att överklaga.

Välja utförare för hemtjänst

När du har beviljats hemtjänst får du själv välja vilken utförare som ska komma hem till dig. Det kan vara kommunens egen hemtjänst eller ett privat företag, en så kallad extern utförare. De utförare som du får välja mellan har godkänts av Ale kommun och uppfyller de krav som vi ställer.

Läs mer om hur du väljer här.

Kontakt

Biståndsenheten


Handläggare funktionshinder
Funktionshinderenheten tar emot ansökningar, utreder och fattar beslut om insatser som personlig assistens, bostad med särskild service, daglig verksamhet, kontaktperson, ledsagare, avlösare.

Telefontider: måndag–fredag klockan 8.30–9.30

 

Handläggare Äldreomsorg
Handläggarna inom äldreomsorgen tar emot ansökningar, utreder och fattar beslut om insatser om exempelvis hemtjänst, trygghetslarm, avlösning i hemmet, avlastning.

Telefontider: måndag–fredag klockan 8.30–9.30

 

Administratörer
Administratörer utreder och beslutar om avgifter som är kopplade till vissa insatser.

Du når Biståndsenheten via kontaktcenter:
Telefon: 0303-70 30 00

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Sidan kontrollerades av:

den 2019-02-21 

 

KARTOR

Kommunkartan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du förskolor, äldreboenden,
detaljplaner och mycket mer.

Hemesterkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du utomhusaktiviteter,
sevärdheter och besöksmål i Ale.

Karta över var du hittar förskolor, lekplatser, äldreboenden med mera.