Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Demens

Omkring 150 000 personer i Sverige har en demenssjukdom. Demens räknas till en av våra folksjukdomar och risken att drabbas ökar med stigande ålder.

Ungefär en av tio personer på 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är över 90 år har en demenssjukdom. Det är ovanligt att en demenssjukdom drabbar dem som är yngre än 65 år men det förekommer.

Demenssymtom

Demens är ett samlingsnamn för ett antal olika sjukdomar och skador som kan drabba hjärnans funktioner.

  • Minnet försämras - främst minnet av vad som hänt nyligen.
  • Svårt att hålla reda på tider.
  • Svårt att hitta i sin omgivning.
  • Svårt att känna igen människor.
  • Språksvårigheter - svårt att hitta rätt ord eller att hålla den röda tråden i ett samtal.
  • Förmågan att planera och att ta egna initiativ kan förändras.
  • Personligheten och omdömet kan påverkas.

Symtomen kan också bero på andra sjukdomar än demenssjukdom, till exempel rubbningar i ämnesomsättningen, bristsjukdomar, infektioner, depression eller akut förvirring.

Hur söker du hjälp?

  • Kontakta vårdcentralen. Läkaren gör en medicinsk utredning av orsaken till dina minnesproblem så att du kan få rätt behandling.
  • Hos kommunens biståndshandläggare får du information om stöd och hjälp som du kan få enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Ale kommun arbetar utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

BPSD-registret

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom (BPSD) drabbar ca 90 % av alla med demenssjukdom någon gång under sjukdomens olika faser. Exempel på BPSD är depression, ångest, vanföreställningar, hallucinationer, aggressivitet, sömnstörning, apati m.m.

Risken för BPSD ökar ju längre sjukdomen fortskrider eftersom personer med demenssjukdom får allt svårare att kommunicera, förstå och tolka sin omgivning.

Under 2013 har Ale kommun anslutit sig till Socialstyrelsens Nationella kvalitetsregister, BPSD-registret, vars arbetssätt syftar till att öka välbefinnande och livskvalité för personer med demenssjukdom. Varje människa är unik och BPSD-registrets arbetssätt tydliggör de individuella behoven och underlättar för att omsorgsåtgärder utformas efter vars och ens behov.

Mer information om BPSD-registret Länk till annan webbplats.

Kontakt

Hemsjukvården


Hitta hit
Ale Seniorcentrum, Garverivägen 3, Älvängen
Visa på karta Länk till annan webbplats.


Sidan kontrollerades av:

den