Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Avlastning och avlösning i hemmet

Avlastning kan vara stöd för dig som hjälper, stödjer eller vårdar en anhörig i hemmet. Det finns avlastning i form av avlösning i hemmet, korttidsverksamhet och olika typer av dagverksamhet. Det är din anhöriga som du hjälper och stödjer som ansöker om dessa insatser.

Avlösning i hemmet

Om du får vård och stöd av en närstående kan du ansöka om avlösning i hemmet. En person från till exempel hemtjänsten ger den omsorg/tillsyn som behövs för att anhöriga eller närstående ska kunna bli avlösta i sitt uppdrag som stödjare.

Du kan beviljas avlösning i hemmet maximalt 8 timmar/månad. Insatsen är kostnadsfri för dig och ska kunna ges dag, kväll, natt samt helg. I normalfallet kan inte avlösning i hemmet kombineras med insats Dagverksamhet för personer med minnesproblematik.

Du ansöker om avlösning i hemmet hos socialsekreterare på Biståndsenheten eller via e-tjänst.

Korttidsverksamhet

korttidsverksamheten inom Ale kommun finns det möjlighet för barn och ungdomar med funktionshinder att få korttidstillsyn, korttids- och lägervistelser. Syftet med vistelsen är att barnen/ungdomarna ska ges möjlighet till aktiviteter och kompiskontakter samt att familjen ska ges avlastning. 

Du ansöker om korttidsverksamhet hos socialsekreterare på Biståndsenheten eller via e-tjänst .

Tillfällig vistelse/korttidsboende

Korttidsboende, eller tillfällig vistelse som det också kallas, är till för dig som har ett socialt och/eller somatiskt omvårdnadsbehov och är i behov av rehabilitering och funktionsträning, avlastning eller tillfälligt boende i avvaktan på ledig bostad i annat särskilt boende.

I dagsläget finns inget specifikt korttidsboende eller korttidsenhet. Alla beslut om korttidsboende/tillfällig vistelse verkställs inom ramen för de bostäder som finns på särskilt boende.

Du ansöker om korttidsboende/tillfällig vistelse hos socialsekreterare på Biståndsenheten eller via e-tjänst.

Dagverksamhet för personer med minnesproblematik

Ale kommun har en dagverksamhet för personer med minnesproblematik. Det är en biståndsbedömd verksamhet som vänder sig till personer i ordinärt boende som har en demensdiagnos. Dagverksamheten erbjuder social samvaro med aktiviteter som skapar struktur och innehåll i vardagen. I normalfallet kan inte denna insats kombineras med avlösning i hemmet.

Du ansöker om dagverksamhet för personer med minnesproblematik hos socialsekreterare på Biståndsenheten eller via e-tjänst. 

Daglig verksamhet

Insatsen daglig verksamhet är en av LSS-lagens tio insatser och riktar sig till personer som omfattas av personkrets 1 och 2 enligt 1 § LSS, är 18–65 år och som inte redan arbetar eller studerar. Daglig verksamhet ska bidra till att stärka individens personliga utveckling och skapa möjligheter för en ökad delaktighet i samhället. Det övergripande målet är att utveckla individens möjligheter att få en anställning.

Du ansöker om daglig verksamhet hos socialsekreterare på Biståndsenheten eller via e-tjänst.

Kontakt

Biståndsenheten


Du når Biståndsenhetens socialsekreterare via kontaktcenter:
Telefon: 0303-70 30 00Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den