Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

​Anhörigstöd

Familj och vänner är viktiga genom livet. Ibland kan sjukdom och andra bekymmer ge påfrestningar i livspusslet och i relationer med nära och kära. Att få stöd i dessa sammanhang är viktigt både för den som är sjuk, men också i hög grad för de personer som finns omkring.

Kommunen erbjuder stöd för att underlätta för dig som vårdar eller stödjer en närstående som är äldre eller långvarigt sjuk.

Stöd kan vara mycket, och det innebär olika saker för var och en. En del stödinsatser kräver att du först får ett beslut från socialsekreterare på Biståndsenheten, andra kan du få genom att kontakta kommunens anhörigkonsulent. De insatser anhörighetskonsulenten hjälper till med dokumenteras inte och är kostnadsfria att använda sig av.

Stöd kan till exempel handla om

  • information och vägledning
  • någon att tala med
  • kunskap och support 
  • träffa andra i liknande situationer
  • trivselaktiviteter och rekreation
  • individuellt stöd (bistånd) enligt Socialtjänstlagen
  • avlastning

Du är välkommen att kontakta anhörigkonsulenten för att få mer information och/eller diskutera ditt behov av stöd i den livssituation du befinner dig i. Du ansöker om individuellt stöd under "Självservice". Vill du veta mer om vilken typ av avlastning som kommunen kan erbjuda, kan du läsa mer om avlastning och avlösning i hemmet här.

Kontakt

Anhörigkonsulenter äldreomsorg

Marie Andersson

Gunilla Johansson

Telefon: 0303-703080

Telefontid: Tisdagar &Torsdagar kl 08.30-10.00 &13.00-15.00

E-post: anhorigstod@ale.se

Sidan kontrollerades av:

den