Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
En ung man som visar en mobil telefon för en äldre man

Omsorg & hjälp

Ibland behövs det stöd och hjälp i frågor som rör den egna ekonomin. Kommunen kan hjälpa till på flera olika sätt.

Kommunens individ- och familjeomsorg erbjuder hjälp och stöd till familjer, barn och ungdomar som behöver det.

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och aktivt ta del i samhället.

Känner du att alkohol eller droger har blivit ett bekymmer för dig eller någon anhörig? Här kan du få stöd och rådgivning.

Om du på grund av ålder, funktionshinder eller sjukdom får svårt att klara dig själv har du rätt att ansöka om olika former av stöd och hjälp i hemmet.

Läs mer om hemtjänst, boenden, aktiviteter, mat, resor, hälso- och sjukvård, rehabilitering, hjälpmedel och anhörigstöd

Sidan kontrollerades av:

den