Länk till startsidan

Timvikarie vård och omsorg

Här har vi samlat viktig dokumentation kring riktlinjer och rutiner som vi vill att du följer. Riktlinjerna nedan kan komma att uppdateras och det är därför bra om du tittar igenom dem med jämna mellanrum. Dokumentationen är en sammanställning av den information som du fick vid intervjutillfället.

Visa din tillgänglighet i Time Care Pool

För att vi ska kunna erbjuda dig lediga pass behöver du själv gå in i Time Care Pool och lägga in/ta bort tillgänglighet samt hålla din kalender uppdaterad. Minimikravet är att vara tillgänglig minst åtta pass i månaden. Vi uppskattar om du har möjlighet att lägga in din tillgänglighet så långt fram i tiden som möjligt.

Time Care Pool - inloggning Länk till annan webbplats.

Time Care Pool - instruktionsfilm Länk till annan webbplats.

Ditt ansvar

  • Du ansvarar själv för att lägga in din tillgänglighet i Time Care Pool och att du uppfyller minimikravet på åtta tillgänglighetspass per månad.
  • Du väljer själv när du kan arbeta genom att lägga dig tillgänglig och om du då får en förfrågan förväntas du tacka ja till en bokning.
  • När du blivit bokad är det din skyldighet att infinna dig i tid på bokat pass.
  • Om du missköter dina bokade pass kan detta leda till att du inte blir erbjuden fler bokningar.
  • Om du inte lagt in dig som tillgänglig i Time Care Pool under en tremånadersperiod och inte heller meddelat detta kommer du per automatik försvinna ur systemet och inte längre vara bokningsbar.

Försäkring

Du är försäkrad hos AFA Försäkring under arbetstid samt till och från arbetet. Du hittar mer information om försäkringen på försäkringsbolagets webbplats Länk till annan webbplats..

Information och rutiner för äldreomsorg och funktionshinder

Som timvikarie inom äldreomsorg och funktionshinder är det viktigt att du tar del av och följer de regler och rutiner som gäller inom äldreomsorg och funktionshinder. Det kan exempelvis handla om mobilanvändning, rökning och lämpliga kläder.

Information och rutiner för äldreomsorg och funktionshinder Pdf, 74 kB.

Sekretess

Alla som arbetar inom äldreomsorg och funktionshinder har sekretess, det innebär att man inte hur som helst får lov att föra vidare information om omsorgstagare och brukares personliga förhållanden. Sekretessen innebär att en stor försiktighet ska gälla beträffande uppgifter om omsorgstagare och brukares personliga förhållanden, offentlighet och sekretesslagen.

Information om sekretess inom sektor arbete, trygghet och omsorg Pdf, 147 kB.

Lex Sarah

Lex Sarah syftar till att komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra missförhållanden. Som timavlönad inom äldreomsorg och funktionshinder har du en skyldighet att påvisa brister och missförhållanden.

Lex Sarah-anmälan, 1177.se Länk till annan webbplats.

Lex Maria

Lex Maria syftar till att förhindra risk för allvarlig skada eller allvarlig sjukdom för omsorgstagare/brukare inom hälsa och sjukvård.

Lex Maria-anmälan, 1177.se Länk till annan webbplats.

Handhygien

Broschyr från Folkhälsomyndigheten avsedd för vård- och omsorgspersonal. Den ger fördjupad information om hur smittämnen överförs och hur man genom en god handhygien kan förhindra smittspridning.

Allt du vill veta om handhygien, folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Rätt arbetskläder och hygienrutiner

Vårdrelaterade infektioner kan orsaka stort lidande för patienter inom vård- och omsorg. Den viktigaste åtgärden för att minska risken för vårdrelaterade infektioner är att arbeta efter de basala hygienrutinerna. För att kunna följa de basala hygienrutinerna måste omvårdnadspersonalen vara rätt klädd.

Rätt arbetskläder och hygienrutiner Pdf, 238 kB.

Bra förhållningssätt till personer med demens

Demensförbundets råd om bra förhållningssätt till personer med demensproblematik.

Bra förhållningssätt till personer med demens, demensforbundet.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 10 januari 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen