Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Höjd ålder för seniorkort i kollektivtrafiken

Från och med 1 december behöver Aleborna ha fyllt 70 år för att få seniorkort i kollektivtrafiken. Det nya seniorkortet gäller hela dygnet.

Buss i Nödinge.

Foto: Mostphotos.

Den som är 65-69 år kommer att få sin seniorbiljett avslutad när åldern för att få seniorbiljett höjs. Berörda seniorer får ett informationsutskick från Västtrafik om förändringen i mitten av oktober.

Västtrafik har en ny modell för seniorerbjudandet (seniorbiljett) där kostnaden numera bygger på antalet resor och inte på antalet kort som varje kommun delar ut.

I samband med den nya modellen gavs möjlighet för kommunerna att välja 65 år, 70 år eller 75 år som åldersgräns. Vidare kan kommunerna välja att erbjudandet ska gälla dygnet runt eller endast under lågtrafik. För Ale kommun är det, liksom nu, zon B som gäller.

Informationsägare: Kommunikationsenheten