Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Jättefisk återintroducerad i Göta älv

Den levde samtidigt som dinosaurierna, har liksom hajarna ett skelett av brosk och kan väga över ett halvt ton. Det var en verklig urtidsfisk som sattes ut i Göta älv förra veckan.

Atlantstör simmar i akvarie

Foto: Ivar Huntington/ Ale kommun

– Stören har varit nationellt utdöd i över hundra år. Och att faktiskt lyckas få tillbaka den, inte minst på ett ställe där den kan komma tillbaka och leka är otroligt stort, säger Emma Nohrén (mp), ordförande i miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen.

Det var i början av 1900-talet som atlantstören senast simmande i Göta älv. Men på grund av överfiske och försämrad vattenkvalitet i älven blev fisken alltmer sällsynt för att sedan försvinna helt. I ett samarbete med bland andra Sveriges Lantbruksuniversitet och Sportfiskarna sattes förra veckan sex atlantstörar ut i Göta älv, där de nu kommer få växa till sig och leka.

Störsläppet är en del av ett större projekt där man återinför hundratals störar på olika platser längs Göta älv. För kommunerna kring älven betyder störsläppet också att älven idag mår bättre ur ekologisk synpunkt och att vattenkvalitén är förbättrad med mindre mängd miljögifter och minskad övergödning.

– Ale kommun är ju en del av Göta älvdalen, och det här gör ju att man blir ännu stoltare över älven som redan idag är Sveriges mest fiskerika vattendrag. På ett globalt plan är det jätteviktigt att vi återskapar ekosystemen och stärker den biologiska mångfalden. Det här är en del av att återvitalisera kommunen, och att få tillbaka den här stora och vackra fisken i ekosystemet känns jättestort, säger Ida Wendt, kommunekolog i Ale.

Här kan du läsa mer om atlantstören och arbetet med att återinföra den i Göta älv Länk till annan webbplats.

Informationsägare: Kommunikationsenheten