Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Högsta meritvärdet på tio år för Ales nior

Nu har niorna i Ale kommun slutat grundskolan och meritvärdet för niorna har ökat med 11,6 meritpoäng från föregående år. Det innebär att årets meritvärde är på 227,4 poäng, det högsta meritväder för Ales nior på tio år. Vi ser också en ökning jämfört med 2023 när det gäller andelen niondeklassare i Ale kommun som är behöriga till gymnasiet.

Två personer tittar på en skärm

Foto: Maria Sbytova//Mostphotos

I år är 86 procent av Ales nior behöriga till de nationella yrkesprogrammen på gymnasiet jämfört med 81 procent förra läsåret. 86 procent av niorna är behöriga till något av de högskoleförberande programmen jämfört med 79 procent 2023.

– Vi är givetvis glada över att resultaten nu har förbättrats igen efter förra läsårets tillfälliga nedgång. Detta visar att vi är på rätt väg och att fler av Ales nior nu kan studera vidare på sina önskade gymnasieval. Vi fortsätter givetvis detta goda arbetet och sänder ett stort tack till eleverna som kämpat på så bra samt alla som varit behjälpliga längs vägen, säger Lena Camp (SD), ordförande i utbildningsnämnden.


Nationellt brukar både behörigheten och meritvärdet ligga på en stabil nivå för niondeklassarna enligt Skolverkets statistik. I år är Ale åter igen på en liknande nivå som övriga landet när det gäller niornas behörighet till gymnasiet. När det gäller meritvärde så har Ale länge legat lägre än landet, men närmar sig med årets ökning förra årets nationella meritvärde. Årets statistik för slutbetyg i grundskolan från Skolverket släpps under hösten.

– Jag är oerhört glad för alla de elevers skull som nu har sin inträdesbiljett klar till det de helst vill studera på gymnasiet. Jag vill rikta ljuset till våra medarbetare och chefer som på alla tänkbara sätt arbetat enträget och mycket engagerat, både de som bidragit i tidigare åldrar och de som nu lämnar av niorna. I år vill jag särskilt lyfta Da Vinciskolan som lyckats förbättra såväl trygghet som kunskapsresultat, där finns den niondeklass med bästa meritvärdet i kommunen och riktigt fina resultat för årskurs sju, säger förvaltningschef för utbildningsförvaltningen Åsa Ericson.

Fakta om behörighet

Kraven för att vara behörig till ett yrkesprogram på gymnasiet är godkända betyg i matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk samt i minst ytterligare fem ämnen. För att vara behörig till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i minst 12 ämnen.

Meritvärdet är summan av elevens bästa betyg från högstadiet, där betygen räknas om till siffror.

Informationsägare: Kommunikationsenheten