Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Första spadtaget för det nya gröna torget i Nödinge

I ett soligt och varmt Nödinge togs i veckan första spadtaget för det nya gröna torg som vi bygger i Nödinge centrum. Torget är tänkt som en grön bostadsnära plats och en del av det planerade aktivitetsstråket som ska binda ihop de olika delarna av centrum.

Kvinna skriver i en anteckningsbok

På bilden: Henrik Gerber avdelningschef för NCC Civil West, Henrik Fogelklou (M) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Eddie Glans (M) samhällsbyggnads nya föreslagna ordförande, Mattias Mossberg, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen och Jesper Normén, chef för verksamhet teknik.

Här kommer det finnas plats för både sociala möten, lek och avkoppling. Torget kommer bli en trevlig, grön plats med träd, buskar, fontän, bänkar och gräsyta. Det kommer också bli en mindre scen som också kan användas som sittplatser.

Delar av satsningen på det gröna torget finansieras genom stöd från Boverket. Ale kommun såg tidigt i utvecklingen av Nödinge centrum ett behov av grönytor i ortens centrum. Därför sökte kommunen redan 2021 bidrag från Boverket för att bygga ett grönt torg. Nu kan vi använda detta stöd som innebär att delar av kostnaden finansieras med stöd från Boverket.

Planen är att torget ska vara klart under 2024.

Läs mer

Gröna torget i Nödinge

Informationsägare: Kommunikationsenheten