Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Tyck till om utvecklingen av Älvängen

Nu inleds samrådet om förslag till fördjupad översiktsplan för Älvängen. Samrådet pågår fram till 6 september 2024. Var med och påverka den långsiktiga utvecklingen av tätorten.

Den fördjupade översiktsplanen gäller Älvängen och dess ytterområden. Det är en kommunal plan som ger riktlinjer för kommunens mark- och vattenanvändning på lång sikt.

– Det är mycket glädjande att det gedigna arbetet med FÖP Älvängen nu äntligen går ut på samråd. I och med det tar vi på allvar ett stort kliv in i den framtida utvecklingen av Älvängen och Ale. I nästkommande skede ser jag fram emot en rad påbörjade detaljplaner och samhällsutveckling i stort, säger ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Henrik Fogelklou (M).

Älvängen förväntas växa till cirka 13 000 invånare år 2050, en fördubbling gentemot idag. För att denna utveckling ska bli möjlig behöver tätorten växa på platser som idag är helt eller delvis obebyggda. När vi nu planerar för att Älvängen ska växa kan viktiga värden bevaras samtidigt som tätorten utvecklas.

Alebor har delat med sig av sina erfarenheter

Som underlag till den fördjupade översiktsplanen har Ale kommun bland annat samlat in erfarenheter och idéer från Aleborna genom en enkät och besök i skolor.

– Vi vill passa på att tacka alla som deltog i den dialog vi hade under 2023. De erfarenheter och idéer som Aleborna delade med sig har varit en del i den sammanvägda bedömning som vi nu gjort, säger projektledare för den fördjupade översiktsplanen Jonathan Edler.

Tyck till

Under samrådstiden har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till ny fördjupad översiktsplan för Älvängen.

Samrådet pågår fram till och med 6 september 2024. Du hittar förslaget här på kommunens webbplats samt i kommunhuset i Nödinge, Ale Torg 1 och i Älvängens bibliotek i resecentrum (från och med 13 juni).

Synpunkter skickas in skriftligt via e-post, brev eller via vårt webbformulär.

Förslag till fördjupad övesiktsplan och information om hur du lämnar synpunkter

Fördjupad översiktsplan Älvängen

Träffa kommunen

Under samrådstiden finns det två tillfällen att träffa och ställa frågor till inblandade tjänstepersoner och politiker.

Öppet hus om Älvängens utveckling

Torsdag 30 maj mellan kl 15 och 19 anordnar kommunen öppet hus i Aktivitetshuset, Carlmarks väg 4, Älvängen.

Där kan du bekanta dig med aktuella planerings- och byggprojekt i Älvängen.

Öppet hus: Vad planeras i Älvängen?

Samrådsmöte

Onsdag 21 augusti mellan kl 18 och 20 är det samrådsmöte för den fördjupade översiktsplanen för Älvängen i Seniorcentrum-Knutpunkten, Garverivägen 3, Älvängen.

Samrådsmöte för fördjupad översiktsplan Älvängen

Informationsägare: Kommunikationsenheten