Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Ales föräldrastöd Päronguiden uppmärksammas av andra kommuner

Att ha barn är inte alltid lätt. Men de flesta konflikter och situationer föräldrar upplever är helt normala och det finns forskning och erfarenhet att luta sig mot. Nu har Ale kommuns unika föräldrastöd Päronguiden lyfts upp av andra kommuner.

Barn som leker på skolgård

Foto: Ivar Huntington/Ale kommun

Med Ale kommuns föräldrastöd Päronguiden vill vi att alla föräldrar ska känna att det finns stöd att få som förälder. Målet är att du som förälder ska få redskap att skapa trygga relationer till ditt barn, knyta kontakt med andra föräldrar och kunskap om vart du vänder dig för stöd.

– Att det finns trots och konflikter är något som de allra flesta föräldrar upplever. Ibland kan man behöva tips och råd för vad man kan tänka på och där fyller Päronguiden en viktig roll, säger Julia Widbom, utvecklingsledare i Ale kommun.

Päronguiden bygger på forskning, andra föräldrastödsprogram samt erfarenhet från familjebehandling i Ale kommun. Rent konkret handlar det om fyra pusselbitar som alla är lika viktiga för ett fungerande föräldraskap: Kärlek, tid tillsammans, vägledning och stödjande gränssättning.

Guiden finns på olika språk och i olika format för dig som är förälder till 0-1åring treåring, sexåring, nioåring, tolvåring eller tonåring. Föräldrastödet sker i nära samarbete med skolan och är upplagt i tre steg. Först får man som förälder se en film under skolans ordinarie föräldramöte, sedan får man ta del av en digital föreläsning som fokuserar på föräldraskap utifrån ditt barns ålder och det tredje steget är inbjudan till föräldrautbildningar och mötesplatser där du får träffa andra i samma situation.

– Som förälder är det viktigt att se vad som är normalt i föräldraskapet. Alla föräldrar möter ganska liknande problem och att då få prata med andra i samma situation är väldigt bra, säger Sven Boge, socionom i Ale kommun.

Omkring 4200 vårdnadshavare har hittills tagit del av Päronguiden och föräldrastödet har också uppmärksammats av andra kommuner, bland annat Partille och Stenungsund.

– Att nu andra kommuner valt att ta rygg på oss tycker vi är jätteroligt och ett kvitto på att vi gör saker rätt. Att vara förälder är det bästa som finns, men det kan också vara utmanande och frustrerande. Vi vill ju att fler föräldrar ska få känna att det finns stöd att få, säger Julia Widbom.

Här kan du läsa mer om Päronguiden och vilket stöd som finns att ta del av

Informationsägare: Kommunikationsenheten