Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Digitala vattenmätare ger bättre översyn

Vatten är som vi alla vet ingen oändlig resurs. För att få bättre koll på förbrukningen och vattenflödet i kommunen installeras nu digitala vattenmätare i alla kommunala fastigheter. Vattenmätarna installeras löpande i takt med att de gamla mätarna behöver bytas ut.

perosn som vattnar från kanna på sina grödor utomhus

Foto: Justem Johnsson/Scandinav

Koll på förbrukningen

Ale kommun arbetar med att få en bättre översyn på förbrukningen och vattenflödet i kommunen genom att installera digitala vattenmätare. Alla mätare som från och med nu kommer sättas upp kommer att vara av den digitala varianten.

En digital vattenmätare har en livslängd på 16 år men kommer att bytas efter 10 år.

Varför är det bra med digitala vattenmätare?

  • De ger indikationer på vattenläcka i fastigheten.
  • Avvikelser syns tidigare och på så sätt kan förbrukningen följas upp.
  • De registrerar och larmar för låga temperaturer vilket kan förebygga sönderfrusna ledningar.
  • Avvikelser på vattenflöde och temperaturer kan skickas direkt till dig som abonnent via SMS.
  • Avläsningar registreras automatiskt.
  • Det blir lättare att hitta vattenläckor på det kommunala ledningsnätet.

Ingen övervakning på detaljnivå

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR. Kommunen övervakar inte enskilda hushålls vattenförbrukning på detaljnivå.

Löpande utbyte av de gamla mätarna

Vattenmätarna kommer bytas ut löpande i takt med att de gamla mätarna behöver bytas ut. Arbetet beräknas pågå under en 10-års period.

SMS-funktion

SMS-funktionen kommer igång efter sommaren 2024.

Vill man inte få SMS gällande sin vattenmätare kan man meddela det via matarbyte@ale.se eller kontakta VA-drift via kontaktcenter på 0303-70 30 00.

Mer information

Mer om vattenmätare och avläsning av dessa i din fastighet.

Informationsägare: Kommunikationsenheten