Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Tyck till och bidra till Nödinges utveckling

Inspirationsbild med ritade figurer på en bild över aktivitetsstråket.

Inspirationsbild för ett framtida aktivitetsstråk i Nödinge.

I Nödinge arbetar vi just nu med ett område som beskrivs i Detaljplan för bostäder, förskola och park inom Nödinge 38:2 (Bobollplan). Vi vill gärna ta del av vad du som bor, verkar och vistas i Nödinge har för tankar och idéer kring områdets utveckling.

Vi vill ha in dina idéer

I området som beskrivs i Detaljplan för bostäder, förskola och park inom Nödinge 38:2 (Bobollplan) planeras det för bland annat bostäder, ny förskola, fler skollokaler och en park. Vi som planerar vill ta del av vad du som bor, verkar och vistas här har för erfarenheter och idéer kring området. Framförallt är vi nyfikna på dina tankar kring fyra olika temaområden: Aktivitetsstråket, Parken, Gården och Bostäder.

  1. Läs mer om området i detaljplanen
  2. Karta över området Länk till annan webbplats.

Enkät om utformningen av området

Fyll i vår enkät om hur du tycker att vi ska utveckla aktivitetsstråket, parken, gården och bostäderna. Enkäten är öppen till och med 12 december. Återkoppling med en sammanfattning av resultatet sker här på ale.se i början av 2023.

  1. Enkät om aktivitetsstråket, parken, gården och bostäderna
Översikt över de fyra temaområdena.

Översikt av de fyra temaområdena. Klicka på bilden för att se området utmarkerat i kommunkartan.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den