Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Ny VA-taxa i Ale kommun

Person tvättar händerna

Foto: Hanna Ågren/Scandinav

Efter beslut i kommunfullmäktige höjs VA-taxan i Ale kommun för alla abonnenter från och med 1 januari 2023.

VA-taxan i Ale kommun höjs med 16 procent för alla abonnenter från och med 1 januari 2023. Vårt beräkningsexempel visar att för en normal småhusfastighet innebär den nya brukningsavgiften i VA-taxan en höjning med 136 kr i månaden. Det gäller för en småhusfastighet med en tomtyta på 800 kvadratmeter som har kommunalt vatten och avlopp och en årlig vattenförbrukning på 150 kubikmeter.

Under flera år har VA-taxa i Ale kommun varit mycket återhållsam. Under 2020-2022 har höjningar genomförts, men dessa räcker inte för att möta kommande förändringar och investeringar.

– Ale är inte på något sätt unikt. Hela VA-Sverige står inför stora investeringar kommande år på grund av framtida förändringar och förnyelse av befintliga VA-ledningssystem, säger Gunnel Borgström, VA-huvudman för Ale kommun.

Kommunen kommer att behöva höja VA-taxan mer än normal inflation under ett antal år framöver för att täcka planerade investeringar och kraftigt ökade kostnader. Det handlar både om ökade kostnader för drift och underhåll på grund av inflationen, men också om renovering av befintliga VA-ledningar och byggnation av nya. Dessutom storsatsar kommunen just nu på den överföringsledningen till Ryaverket i Göteborg som behövs när reningsverket i Älvängen läggs ned och Ale växer.

Kommunens vatten- och avloppsverksamhet är en taxefinansierad icke vinstdrivande verksamhet.

Mer om VA-taxan

VA-taxa 2023

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den