Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Stärkt företagsklimat i Ale kommun

Möte mellan kollegor vid bord

Foto: Mostphotos

Företagsklimatet i Ale kommun har förbättrats på flera punkter visar årets företagarenkät från Svenskt Näringsliv. Betyget har ökat när det gäller attityder, service och bemötande. Det sammanfattande omdömet ökar till 3,43 och kommunen hamnar därmed på samma nivå som riksgenomsnittet.

Enkäten visar att företagarna i kommunen upplever en förbättrad dialog med kommunens beslutsfattare och en stor förbättring när det gäller attityd, service och bemötande från kommunens tjänstemän. Kommunens företagare ger också gott betyg när det gäller handläggningstider och är nöjda med kontakten de har med kommunens handläggare när det gäller myndighetsutövning.

- Vi vill att Ale ska uppfattas som en kommun där det är lätt att driva och utveckla sitt företag och du som företagare ska ha en god dialog med kommunen. Det är positivt att detta även avspeglas i företagarnas upplevelse av kommunen, säger kommunalråd Mikael Berglund (M).

Ale kommun har länge arbetat aktivt för att skapa ett gott företagsklimat. Ett starkt näringsliv är en prioriterad fråga i kommunen och ska genomsyra hela kommunens arbete.

- Det är glädjande att se att vårt arbete verkar ge resultat. Det långsiktiga arbetet fortgår. Det är viktigt att komma ihåg att hela kommunen och alla tjänstepersoner på olika sätt är med och bidrar till näringslivsklimatet. Vi har kommit en bit på vägen men vi är inte i mål än, säger näringslivschef Per Brohagen.

Undersökningen Företagsklimat

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

Ale kommuns resultat i Svenskt Näringslivs enkätundersökning Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den