Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Om konstgräs i Surte

Konstgräsplan med fotbollsspelare.

Foto: Rdonar/Mostphotos.

Konstgräs eller inte konstgräs på Surte IP. Det diskuteras nu i sociala medier. Här berättar vi om kommunens syn på frågan.

Vad handlar det om?

Företrädare för Surte IS menar att flera representanter för kommunen har lovat att det ska bli en konstgräsplan på Surte IP och att kommunen nu har brutit dessa löften. Vi beklagar att det uppstått förvirring och osakliga resonemang i frågan.

En kommun kan inte ge några löften. En kommun fattar beslut efter noggrann utredning.

Kultur- och fritidsnämnden vill fatta beslut om ifall det går att lägga konstgräs på fotbollsplanen på den kommunala idrottsplatsen Surte IP. Därför tittar tjänstepersoner på sektor kultur och fritid på olika förutsättningar för att lägga konstgräs i Surte, bland annat ekonomi, läge och andra planer för Surte. Utredningen ska vara skriftlig och offentlig så att alla berörda kan ta del av utredningen och få möjlighet att klaga eller överklaga.

De förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden får bestämma om insatser inom sin budget. Att lägga konstgräs på Surte IP skulle kosta mer än nämnden har i budget/investering. Därför är det fullmäktige som troligen ska fatta beslut i frågan. Frågan om konstgräset har inte varit uppe i kultur- och fritidsnämnden och därmed har ingen fattat beslut i frågan än. Det är nämnden som bestämmer när ärendet har alla fakta och kan tas upp på mötet.

Samtidigt undersöker servicenämnden (förtroendevalda) och sektor service (tjänstepersoner) om kommunen ska bygga ny förskola och skola i Surte och var dessa i så fall ska byggas. Platsen där Surte IP ligger i dag är ett möjligt alternativ då det är kommunens mark. Den här frågan kommer upp i servicenämnden i augusti.

Vad gör kommunen?

Kommunen har ett stort och brett uppdrag som handlar om allt från att se till att det finns förskolor till att människor ska få möjlighet till en meningsfull fritid. Ofta ställs olika intressen mot varandra. Då måste de förtroendevalda i nämnderna fatta de beslut som är bäst för alla Alebor.

Ett samhälle bygger på att det finns bostäder, arbetsplatser, skolor, äldreboenden, vägar, friskt vatten, natur och infrastruktur för transport. Det är komplexa processer där det ofta handlar om svåra prioriteringar, motstridiga intressen och laglighet med omfattande överklagningsmöjligheter.

Skillnad på tjänstepersoner och förtroendevalda

Tjänstepersoner i kommunen ska sakligt och opartiskt utreda och ge underlag till beslut baserat på professionell bedömning. Tjänstepersoner ska inte göra politiska bedömningar.

En politiker som har rollen förtroendevald i nämnd tittar på tjänstepersonernas utredningar och fattar beslut tillsammans med sina kollegor i nämnden. Formellt är det nämnden som grupp som fattar beslut. En enskild politiker kan inte själv fatta beslut i nämndens namn (undantaget om besluten är nedflyttade till den enskilde politikern – delegation).

En politiker kan ge löften om vad denne planerar att göra i sin roll som representant för ett parti. Skillnaden är att politikern inte representerar vare sig nämnd eller fullmäktige, utan sitt politiska parti.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den