Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Skolplaneringen i Brandsbo avbryts

Brandsbo i Nol.

Kommunfullmäktige beslutade i måndags att avbryta planeringen för en
ny grundskola i Brandsbo i Nol. Nu ska servicenämnden utreda en annan placering.

Det behövs en ny grundskola för klasserna förskoleklass till årskurs 6 i området Nol/Alafors. I december 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att placera skolan på tomten Brandsbo 1:156 i Nol. Sedan beslutet fattades har servicenämnden tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden utrett möjligheterna och riskerna med en skola på den platsen. Man har kommit fram till att det finns höga risker utifrån flera perspektiv.

I stället ska servicenämnden nu uppdatera sin rapport Rapport förutsättningar för ny grundskola i Nol eller Alafors och komplettera den med en utredning om alternativ placering på andra eventuella lämpliga tomter i Nol och Alafors.

Den nya utredningen ska tas upp på fullmäktiges möte 20 juni.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den