Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Nu stabiliserar vi Göta älvs strand i Älvängen

Grävmaskiner vid Göta älvs strandkant.

Foto: Barbro Lundqvist West/Ale kommun.

Nu börjar vi arbetet med att säkra Älvängens västra industriområde mot skred. Kommunen har fått statliga bidrag för att stabilisera strandkanten så att risken minskar för att gammal förorenad jord ska åka ut i Göta älv, där 700 000 personer hämtar sitt dricksvatten.

Föroreningarna har en lång historia – de kommer från de gamla industrierna som har legat på platsen och alla möjliga farliga ämnen har lagrats i marken. Dessutom är marken väldigt instabil i delar av industriområdet, på en del platser så illa att området inte får beträdas av obehöriga.

Men det största problemet är att alla som bor i Göteborgsområdet får sitt dricksvatten helt eller delvis från Göta älv. Skulle marken i västra Älvängen skreda ut i vattnet skulle dricksvattnet bli förorenat och det skulle ta lång tid att lösa problemet.

Ale kommun har sökt och fått pengar av Statens geotekniska institut via Delegationen för Göta älv för att göra strandkanten stadigare. Jobbet har precis påbörjats och pågår under första kvartalet 2022. Stabiliseringen sker dels genom att man lägger ut en tryckbank av sten, dels genom att man sänker marknivån i delar av området för att avlasta. Därefter hoppas vi på mer pengar så att vi kan sanera den förorenade marken. Det är en dyrbar och komplicerad process och i dag vet vi inte när vi får möjligheter att göra det jobbet.

Lastbilarna som kör gruset och stenen till stabiliseringsarbetet kör på E45 från Bohus. Det kan vara bra för alla Alebor att känna till att det kommer att vara fler grusbilar på vägsträckan än vanligt de närmaste månaderna.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den