Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Stora ledningsarbeten medför ändringar i VA-taxan

Person arbetar med att reparera en vattenledning nere i en grop.

Foto: Allan Karlsson

Nu drar arbetet igång med att anpassa och säkra VA-ledningsnätet för framtiden och samtidigt göra justeringar på nätet för att ta bort risker. Det innebär bland annat att VA-taxan höjs.

Ale kommun växer samtidigt som vi har ett VA-ledningsnät som behöver rustas upp för framtiden. Vi ska också lägga ner avloppsreningsverket och bygga en avloppsledning till Ryaverket i Göteborg. Med hårdare miljökrav på exempelvis dagvattenrening krävs också åtgärder för att bättre ta hand om regnet som faller över våra tätorter innan det når Göta älv.

Dessutom har Kungälv och Göteborg, som Ale köper dricksvatten av och skickar avloppsvatten till höjt kostnaderna.

Allt detta gör att vi dels behöver arbeta om VA-taxan, dels höja priserna för dricksvatten och avloppshantering. Samhällsbyggnadsnämnden tog beslut i de två ärendena 6 oktober och nu ska ärendena tas upp i kommunfullmäktige 15 november.

Så här ser förslaget ut

Brukningsavgifter för exempelfastigheter:

  • Brukningsavgiften för en genomsnittlig villa/radhus (800 kvm tomt) höjs i förslaget med 9 procent, vilket innebär en ökning på 848 kr per år.
  • Brukningsavgiften för ett flerfamiljshus (15 lägenheter, 800 kvm tomt) höjs i förslaget med 7 procent, vilket innebär en ökning på 4 963 kr per år.

Fördelningen av anläggningsavgifter varierar mycket beroende på vilken typ av fastighet som ska anslutas till den kommunala anläggningen.

Fullständig information om hur den nya VA-taxan kommer att se ut publiceras efter fullmäktigebeslutet. Besluten gäller från och med 1 januari 2022.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den