Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Så jobbar skolan när restriktionerna tagits bort

Elever i klassrum.

Foto: Katja Kircher/Mostphotos.

Detta gäller i Ale kommuns skolor från och med måndag 4 oktober tills vidare.

Generellt gäller rekommendationerna att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när man är sjuk.

Som tidigare gäller att olika skolor har varierande förutsättningar och därför arbetar på de sätt som passar de enskilda skolorna bäst.

Nedanstående gäller på alla skolor.

  • Om någon på skolan har fått sjukdomen covid-19 måste det alltid vara möjligt att kunna spåra vilka som smittats. Därför kan skolan behålla försiktighetsåtgärder som gällde under restriktionerna om rektor bedömer att man inte kan smittspåra om man tar bort åtgärden.
  • Kontakten mellan elever i olika klasser ska fortfarande vara så liten som möjligt.
  • Eleverna kan äta i matsalen, men skolan ska se till att klasserna inte kommer i närkontakt med varandra genom att till exempel behålla utspridda lunchtider.
  • Eleverna ska om möjligt ha fasta platser i matsalen för att underlätta smittspårning.
  • Återgången till gemensam språkvalet för årskurs 6-9 görs successivt områdesvis. Du får information från ditt barns skola om vad som gäller.
  • Musikundervisning genomförs som före pandemin, men med fortsatt extra fokus på städning och man ska undvika att klasserna möts vid lektionernas början och slut.
  • Idrottsundervisning genomförs som före pandemin både inomhus och utomhus, men med fortsatt extra fokus på städning och man ska undvika att klasserna möts vid lektionernas början och slut.
  • Elever med symptom som kan vara covid-19 ska ha fått negativt PCR-test innan de kan komma tillbaka till skolan. Detta gäller också vaccinerade elever. Det gäller inte elever som haft covid-19 de senaste sex månaderna.
  • Vårdnadshavare ska generellt inte komma in i skolan. Undantag kan göras. Kontakta skolan.
  • Utvecklingssamtal och föräldramöten ska ske digitalt.

Information från Folkhälsomyndigheten om vad som gäller för att gå tillbaka till skolan efter sjukdom Länk till annan webbplats..

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den