Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Detta gäller i Ales skolor - anpassningar på grund av covid-19

Foto: Mostphotos.

Den 23 augusti börjar höstterminen och vi välkomnar nya och gamla elever till oss! Coronapandemin pågår fortfarande och vi måste också i höst anpassa verksamheten.

Ändringar för högstadiet

Elever i årskurs 7-9 samt gymnasiet ska vara på plats i skolan alla dagar i stället för att delvis ha digital undervisning.

Läs mer på regeringens webbplats Länk till annan webbplats..

För att detta ska fungera har vi ingen fysisk undervisning över klassgränserna (till exempel i språkämnena). Skolorna har planerat för att man ska kunna hålla avstånd, bland annat genom att glesa ut lunchtiderna. Det kan också bli aktuellt att äta lunch i klassrummen.

Inga ändringar för låg- och mellanstadiet

Eleverna i klass F-6 fortsätter på samma sätt som under våren. Det innebär bland annat att vi inte har någon fysisk undervisning över klassgränserna, att vi sprider ut lunchtiderna och att det kan bli aktuellt att äta lunch i klassrummen.

Musik- och idrottsundervisning

Vi har coronaanpassad musik- och idrottsundervisning i skolorna. Det innebär till exempel att idrottsundervisningen sker utomhus så länge det är möjligt.

Rekommendationerna gäller fortfarande

Vi vill påminna er och ber er påminna era barn om att rekommendationerna fortfarande gäller. Alla ska fortsätta att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om man är sjuk. Vårdnadshavare får inte komma in i lokalerna.

Fritids

Fritidshemmen har redan öppet som vanligt och jobbar enligt samma princip som i våras, där man är ute så mycket som möjligt och inga vårdnadshavare får komma in i lokalerna.

Föräldramöten

Vi återkommer med information om föräldramötena som vi planerar att hålla under hösten. Sannolikt blir de digitala.

Testning och smittspårning

Om ni nyligen varit utomlands på resa ber vi er vara uppmärksamma på Folkhälsomyndighetens rekommendationer att alla som reser in i Sverige från länder inom EU och EES samt länder på EU:s lista över undantagna tredje länder ska ta ett PCR-test efter ankomsten till Sverige, oavsett om man har symtom eller inte (gäller ej om ni rest i Norden, barn under 6 år eller om man är fullvaccinerad).

Läs mer på reopen.europa.eu/sv/ Länk till annan webbplats.

För resenärer från övriga länder finns ytterligare rekommendationer om att testa sig och stanna hemma.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Barn får med mycket få undantag milda symtom på covid-19 men det är ändå viktigt att vara observanta på symptom och ta ansvar för att inte föra smittan vidare. Barn som utsatts för smitta får vistas i skolan under tiden från provtagning till svar så länge barnen är helt symptomfria. Under hösten kommer nya provtagningsrutiner komma igång vilket innebär att ni kommer att få provtagningstest genom skolan så att ni kan testa barnen hemma (gurgelprov). Provet ska sedan lämnas in av er vårdnadshavare på den vårdcentral som tillhör skolans närområde enligt instruktioner som kommer bifogas med testet. Om ert barn däremot blir sjukt ska ni söka den vårdcentral som ni är listade på.

Vaccination av barn

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19 och den hjälper också till att minska smittspridningen. I dag erbjuds alla födda 2005 och tidigare gratis vaccination.

Läs mer på Västra Götalandsregionens webbplats. Länk till annan webbplats.

Komvux

På Komvux jobbar vi med en långsam återgång till undervisning på plats i skolan. Det mesta av undervisningen kommer att vara digital i början, men viss närundervisning kan ske i stora lokaler och med mindre grupper.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den