Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Nya hus ska passa in i naturen

Nya byggnader inlagda i miljön vid Bräckans väg.

Illustration: Johan Isaksson/Studio Ekberg.

Grannar, brant bergssluttning, omgivande landskap, skog och mark samt behoven hos ett växande samhälle. Planarkitekt Mikaela Ranweg har mycket att ta hänsyn till när hon planerar för nya bostadshus i Nödinge.

– Vi har ont om mark att bygga på men många vill bo i Ale – och de behöver andra typer av bostäder än klassiska villor. Här kan man verkligen säga att vi bygger för framtiden, säger Mikaela Ranweg.

Hon planerar just nu för två nya bostadshus i östra Nödinge. Detaljplanen ligger ute för åsikter. Husen kommer att ligga på en brant bergssluttning på östsidan av Bräckans väg. Här växer det skog i dag och marken innanför det blivande bostadsområdet används som skolskog för den närliggande förskolan Äppelgården.

– Förskolan och Nödingeborna måste så klart kunna komma åt skogen också när det ligger bostadshus här. Vi har lagt ned mycket tid på att besöka området och fundera på bland annat hur de kringboende ska kunna nå skogen också i framtiden.

Husen klättrar uppför sluttningen

De två husen kommer att ligga i ordentligt kuperad terräng med de smala gavelsidorna ut mot gatan. Byggnaderna kommer att klättra uppför berget och följa sluttningens konturer.

– Det här är ett nytt sätt att bygga på. Här blir det naturfärgade smala fasader som smälter in i landskapet runtomkring både när det gäller färgsättning och struktur. Vi skapar inga ståtliga höghus utan trivsamma bostäder i närkontakt med naturen omkring.

Från gatan kommer förbipasserande också att mötas av ett delvis nedgrävt garage. Bräckans väg stiger ordentligt från norr till söder och tanken är att garaget ska vara en del av omkringliggande miljö.

– Vi vill gärna ha grannarnas hjälp med åsikter om hur garagefasaden ska utformas. Ska den vara i trä som åldras och grånar med tiden eller kanske täckt av växter?

Ny stig upp i skogen

Stigen upp i skogen kommer att gå strax söder om garaget och ansluta till en nyanlagd gång- och cykelväg mellan Bräckans väg och Häroldsvägen, vilket också gör att de nyinflyttade lätt kommer åt busshållplatsen på Prästvägen.

I samband med bygget av de två nya bostadshusen ska Ale kommun förbättra trafiksäkerheten på och kring Bräckans väg med en breddad körbanan på Bräckans väg och bygga en ny gång- och cykelväg på den östra sidan av gatan. Dessutom blir det hastighetsdämpande åtgärder på Häroldsvägen, Bräckans väg och Kyrkvägen.

Framtidens sätt att bygga

Mikaela Ranweg och hennes kollegor på planavdelningen på sektor samhällsbyggnad ser fram emot fler byggnader som tar stor hänsyn till både den kuperade terrängen i Nödinge och omgivande bebyggelse.

– Under de närmaste åren får Nödinge ytterligare två bostadsområden där vi bygger på bergssluttningarna. Det är ett bra sätt att ta vara på den tillgängliga marken och blir ett fint tillskott till bostadsmarknaden i Ale, säger Mikaela Ranweg.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den