Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Översiktsplan tillgänglig för utställning

Illustration översiktsplan 2021. Illustratör: Anya Winqvist

Illustratör: Anya Winqvist

Förslag till översiktsplan för Ale kommun finns tillgängligt för granskning mellan 23 juni och 28 augusti 2021 Översiktsplanen anger Ale kommuns intentioner för användningen av mark- och vattenområden. Här beskrivs hur den byggda miljön ska användas, bevaras och utvecklas på ett hållbart sätt. 

Samråd genomfördes under våren 2021. Efter samrådet har planförslaget reviderats och ställs nu ut för utställning.

Förslaget finns under utställningstiden tillgängligt på följande platser:
Utställning: ale.se/utstallning Länk till annan webbplats.

Du kan även se utställningens kartor och handlingar i:
Kommunhuset i Nödinge, kontaktcenter, Ale Torg 7
Biblioteket i resecentrum Älvängen

Du kan läsa mer om översiktsplan 2021 för Ale kommun här.

Digitala dialogmöten

Kommunstyrelsen inbjuder till digitala dialogmöten.

11 augusti klockan 11.00-12.00
18 augusti klockan 17.30-18.30

Anmälan om deltagande sker till kontaktcenter, e-post kontaktcenter@ale.se eller telefon 0303-70 30 00.

Synpunkter

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen senast den 28 augusti via e-post till oversiktsplan@ale.se. eller per post till Ale kommun, Kommunstyrelsen, översiktsplan, 449 80 Alafors. Märk din synpunkt med ”Ny ÖP Ale 2021 KS.2020.423” i ämnesraden.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den