Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Kommunalråden om verksamhetsåret 2020

Ett år där coronapandemin satte stor prägel på Ale kommun som lokalsamhälle och organisation. Men också ett år med ett rekordstort ekonomiskt överskott och verksamheter som i det stora hela uppfyllt sina mål. Så kan Ale kommuns årsredovisning för 2020 i mycket grova drag sammanfattas.

I filmen hör ni kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) och förste vice ordförande Monica Samuelsson (S) ge sin syn på verksamhetsåret 2020.

Mikael Berglund (M), kommunstyrelsens ordförande:
- Det kan ha varit ett av de märkligaste åren vi någonsin har haft. Det började ganska normalt. Sen under mars månad så bryter pandemin ut. Och det blir ett helt onormalt år. Ett år som vi inte har önskat oss och aldrig vill ha igen.

Otroligt utmanande för både oss invånare men också för personalen i kommunen. Vi har upplevt isolation och vi har upplevt smittspridning och provtagningar. Det har nästan blivit vår vardag. Jag tror vi alla önskar oss till 2021 eller fram till nästa år.

Jonas Termén, kommunikatör:
- Hur tycker du att Ale kommun klarar sig igenom den här krisen?

Monica Samuelsson (S), kommunstyrelsens förste vice orförande:
- Med en ganska stor portion stolthet tycker jag. Jag tycker att verksamheterna, alltså på något vis så enade man sig. Man lade undan vissa delar, det var nödvändigt. Men fokuserade på det som behövdes.

Jag måste säga det, man känner tacksamhet över hur väl organisationen fungerade när det blev krisläge. Det måste jag säga.

Mikael Berglund:
- Vi ska komma ihåg att det här var inget man kunde förutse och planera för. Ändå var vi väldigt väl rustade. Vi agerade väldigt snabbt när pandemin bröt ut och vi hade klart för oss att det här inte kommer att gå att hantera på det normala sättet.

Så vågade vår organisation agera på ett helt nytt sätt. Människor klev utanför sina yrkesroller och gjorde andra saker. Vi planerade om vår verksamhet. Vi satte huvuduppdraget i fokus, våra invånare. Och säkerställa att de tjänster vi skulle leverera kunde bli gjorda. Vi har lärt oss enormt mycket under det här året.

Sen ska vi inte glömma bort alla de som finns runt oss. Precis i utbrottet så var det lite kaotiskt. Vi fick inte tag på skyddsutrustning och rutinerna var annorlunda. Men våra företag och våra föreningar ställde upp på ett helt enastående sätt i den här kommunen.

Jag får ståpäls när jag tänker på hur de stod redo att hjälpa vår kommun. Det gör mig varm.

Jonas Termén:
- När vi tittar på det ekonomiska resultatet så ger det en helt annan bild än det krisår vi tänker tillbaka på.

Mikael Berglund:
- Det hänger samman när man börjar fundera. Ett krisår normalt sett har betytt att vi har väldigt lite pengar och väldigt höga ambitioner att vi ska göra mycket. Det här året har ju varit det omvända att vi har inte kunnat göra väldigt massa saker. Det har föranlett att vi har pengar över för vi har inte kunnat utföra en del saker.

Monica Samuelsson:
- Regeringen och de statsbidrag man beslutade har inneburit att vi behövde inte ta egna kostnader för pandemin i kommunen. Vi har fått pengar helt enkelt. Till och med så att det har gett ett extra överskott.

Finansiellt kan man säga att våra investeringar inte heller var i den storleksordningen som var tänkt. Det brukar det väl sällan vara men nu var vi uppe i 65-69 procent investeringsgrad av det som var tänkt.

Så det finns många faktorer som spelar roll.

Jonas Termén:
- Det finns ändå ett pedagogiskt problem här. Vi får ett överskott på 125 miljoner, vilket är 45 miljoner mer än budgeterat. Samtidigt som då många verksamheter kämpar med sin ekonomi. Hur vill du bemöta det?

Mikael Berglund:
- Här är ju utmaningen att vi lägger budget väldigt långt innan. Just nu så håller vi på med 2022 års budget. Samtidigt som vi nu gör återkopplingen om hur det gick 2020.Det gör att mycket hinner förändras mellan budget och verklighet. När ett år dessutom är så drastiskt annorlunda än vad ett vanligt år är så blir det pengar över.

Vi har inte lov att underbudgetera, det vill säga budgetera för mer utgifter än vad vi har intäkter när vi gör budget. Utan vi får förhålla oss till de pengar vi tror att vi har.

Sen förstår jag att när man har slitit och utmanat sig själv i verksamheterna att det blir en märklig upplevelse när det blir mycket pengar över. Det är otroligt svårt att använda dem under pågående år.

Det vi ska komma ihåg är att vi kommer ha glädje av pengarna i 30 år. Det överskottet, som förvisso blir 45 miljoner över det budgeterade, är pengar vi slipper låna när vi bygger en ny förskola till exempel.

Avskrivningstiden på en förskola är 30 år. Det gör att varje år så slipper vi betala banklån på den här förskolan. Och det gör ju att vi har pengar till mer verksamhet under hela 30 år. Egentligen ska vi vara otroligt glada för det överskottet för vi kan ha glädje av det i mycket mer än ett år.

Jonas Termén:
- Vi har också fått en högre arbetslöshet under 2020. Vad kan kommunen göra där för att hjälpa till?

Monica Samuelsson:
- Det är ett problem till exempel att det är svårare för ungdomar nu. När arbetsmarknaden också blir påverkad av pandemin, så är det väldigt svårt för den som står utanför men vill komma in på arbetsmarknaden och få den chansen.

Det gör inte saken lättare att många jobbar hemifrån och man har inte den fysiska arbetsplatsen. Det är ett problem.

Sen tror jag att utrikesfödda, som har haft svårt innan. Det här måste man ha koll på, vad innebär det?Är det ännu svårare för den här gruppen att kunna få sysselsättning?

För vi har en psykosocial och en socioekonomisk utmaning i Ale också, liksom alla kommuner. Vi måste se till så att hela Ale, alltså ett Ale, har förutsättningar. Inte bara vissa områden. Det är ett av de uppdrag vi har som politiker.

Jonas Termén:
- Vad är du mest nöjd med under 2020?

Mikeal Berglund:
- Det jag är mest glad och stolt över att vara Alebo, så är det alla de som är anställda i vår organisation. Vilka hjältar under det här året. De har visat att allt är möjligt.

Vi lyckades hålla smittspridningen otroligt låg bland våra äldre under 2020. Vi lyckades säkerställa att vår personals hälsa kunde skyddas med olika skyddsutrustningar.

Vi har god tillgång på skydd och handsprit. Mycket tack vare de lokala företagen. Och att folk axlade problemet så snabbt. De förstod att det här är inte ett normalläge. Vi behöver göra på ett annat sätt än vi alltid har gjort.

Och det som gladde mig mest av det var att många hittade ny energi i det, och glädje i att gå till jobbet. Så inte nog med att de blev utmanade och fick göra andra saker än det de var anställda för, på ett sätt som inte var framövat, de tyckte dessutom att det var galet roligt att gå till jobbet och göra just det.

Så jag tänker att vi har så mycket med oss in i framtiden där vi kan jobba på helt nya sätt. Och lyssna på varandra för det finns otrolig klokskap.

Kommunfullmäktige godkände årsredovisningen

Ale kommuns årsredovisning är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om den samlade verksamheten och ekonomin för året. I den går bland annat att läsa att Ale kommun gjorde ett ekonomiskt resultat på 125 miljoner kronor vilket är 45 miljoner mer än budgeterat. Den största orsaken till det stora överskottet är att staten skjutit till extra pengar till kommunerna på grund av pandemin.

Årsredovisningen godkändes i kommunfullmäktiges sammanträde 29 mars. Här kan du läsa årsredovisningen i sin helhet. Pdf.

Ekonomichef Ken Gunnesson kommenterar årsredovisningen

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den