Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Senaste informationen om kommunens covid-19-arbete

Statistik från Smittskydd Västra Götaland.

Här kommer en sammanfattad information om hur kommunens arbete i coronapandemin ser ut just nu samt den senaste statistiken från Smittskydd Västra Götaland.

Förskola och skola

I förskolan och i grundskolans undervisning till och med årskurs 6 ska barnen och eleverna i möjligaste mån träffas avdelnings-/klassvis utan att blanda olika grupper av elever. Vuxna ska hålla ordentligt avstånd till varandra. Det innebär som tidigare hemarbete när medarbetarna inte har tid med barnen/eleverna.

Medarbetare i förskola och grundskola har tillgång till skyddsutrustning, som dels ska användas i närkontakt med sjuka barn/elever, dels kan användas om medarbetaren så vill under hela arbetstiden.

I högstadiet ska verksamheten bedrivas utan risk för trängsel, vare sig bland medarbetarna eller eleverna. Det innebär att undervisningen kan ske i glesare grupper, till exempel halvklass. Undervisningen sker från och med vecka 10 fortsatt som en blandning av digital undervisning och närundervisning. Rektorer och verksamhetschef har planerat för den fortsatta undervisningen.

Vuxna ska hålla ordentligt avstånd till varandra. Det innebär som tidigare hemarbete när medarbetarna inte har tid med barnen/eleverna.

För Ale gymnasium och komvux följer vi Smittskydd Västra Götalands rekommendationer som är en närundervisningsgrad på minst 20 procent och max en tredjedel från och med den 15 mars.

Äldreomsorg och funktionsstöd

Du är välkommen att besöka nära och kära på våra boenden, under förutsättning att du följer riktlinjer och restriktioner så att våra omsorgstagare kan ta emot besök på ett säkert sätt. Det innebär att du ska bära munskydd under besöket. Undantagna är barn under 16 år och personer som inte kan använda munskydd.

Alla medarbetare, patienter/omsorgstagare och besökare/ledsagare med flera som befinner sig i vårdlokaler där fler än en person vistas samtidigt ska använda munskydd enligt Smittskydd Västra Götalandsregionen. Det betyder att munskydd används under hela arbetspasset/besöket.

Medarbetare inom hemtjänsten använder som tidigare informerat skyddsutrustning i brukarnas hem.

Vaccination

Vi är i sluttampen av den vaccinering som den kommunala hälso- och sjukvården ansvarar för (vaccination på boenden). Arbetet slutförs under vecka 11. Brukare inom hemtjänst eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) vaccineras av vårdcentralerna.

Medarbetare inom vård och omsorg erbjuds vaccinering.

Kultur och fritid

Utifrån de senaste rekommendationerna från Smittskydd Västra Götaland öppnar vi våra verksamheter inom sektor kultur och fritid måndag 15 mars för unga födda 2002 och senare. Det innebär att föreningar har möjlighet att använda våra lokaler igen. Biblioteken har varit öppna också under den senaste skarpare rekommendationen.

Biträdande smittskyddsläkare Peter Nolskog motiverar rekommendationen att öppna verksamheterna inom kultur- och fritidsområdet med att tillgången för fritidsaktiviteter är så viktig för folkhälsan. Detta gäller i extra stor grad för barn och unga. Observera att antalet smittade i Ale fortfarande är relativt högt och att det är viktigt att alla fortsätter att följa alla regler - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk.

Kulturskolan fortsätter att undervisa på distans på grund av praktiska skäl kring undervisningsplaneringen, inte för att risken för smitta är större i de aktiviteterna.

Verksamheten öppen ungdom jobbar framför allt utomhus och digitalt. Följ appen Ung i Ale för mer information.

Statistik

Detta är den senaste statistiken för Ale kommun från Smittskydd Västra Götaland. Frågor om statistiken hänvisar vi till Smittskydd Västra Götaland.

Länk till pdf-fil med statistiken Pdf, 214 kB..

Antal fall per vecka

Observera att statistiken för innevarande vecka inte är fullständig.

Ålders- och könsfördelning vecka 9

Ale jämfört med regionen

Antal fall i skolåldrarna

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den