Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Dags för erbjudande om skola för förskoleklassare och sjuor

Barn använder ipad i skolan

Foto: Astrakan/Scandinav.

Har du barn som är födda 2008 eller 2015? Då får du snart erbjudande om skolplacering för årskurs 7 eller förskoleklass i Ales kommunala skolor för läsåret 2021–2022.

Till alla föräldrar

Erbjudandet skickas ut med e-post. Svara på erbjudandet i Ale kommuns e-tjänst för skolval. E-tjänsten är öppen från och med 9 februari till och med 26 februari. För att logga in i e-tjänsten behöver du ha en e-legitimation.

Vad gör jag om inte erbjudandet kommer?

Om du inte får något erbjudande via e-post kan det bero på att kommunen har en felaktig e-post till dig. Du kan ändå logga in i e-tjänsten för skolval. Där kan du se och svara på erbjudandet. Tänk på att ändra till den korrekta e-posten samtidigt.

Länk till e-tjänsten för skolval Länk till annan webbplats.

När får jag besked?

Du kommer att få besked om ditt barns placering via sms så snart placeringen är klar. Ambitionen är att alla placeringar ska vara klara senast under april månad.

Länk till mer information om ansökan till förskoleklass. Länk till annan webbplats.

Kan jag välja vilken skola jag vill?

Du som vårdnadshavare har rätt att välja skola för ditt barn i hela kommunen. Om du önskar en annan skola i kommunen än den som är reserverad kan ditt barn få skolplacering där i mån av plats.

Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats på varje skola. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål. När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser som finns på skolan bedömer kommunen vilka elever som har företräde till en plats på skolan.

Hur väljer jag en annan skola?

Om du väljer en skola i en annan kommun eller en fristående skola ansöker du direkt till den skolan. Vi vill att du meddelar detta genom att logga in på e-tjänsten och markera att du söker en annan skola.

Är ditt barn folkbokförd i annan kommun?

Om ditt barn är folkbokförd i en annan kommun kan du ansöka om plats i förskoleklass eller åk 7 via e-tjänsten från och med 1 mars och få skolplacering i kommunen i mån av plats.

Till dig med barn födda 2008

Går ditt barn i skola i annan kommun eller fristående skola?

Ni får ett skolerbjudande i Ale kommuns skolor även om ditt barn går i en skola i en annan kommun eller en fristående skola i årskurs 6. Om du vill byta till kommunal skola i Ale använder du e-tjänsten som är öppen från och med 9 februari.

Är ditt barn folkbokförd i annan kommun?

Om ditt barn är folkbokförd i annan kommun finns ingen platsgaranti i kommunen i samband med skolbyte till årskurs 7. Du kommer därför inte att få något erbjudande. Du kan ansöka om skolbyte via e-tjänsten från och med 1 mars och få skolplacering i kommunen i mån av plats.

Länk till mer information om ansökan till skola och skolbyte årskurs 7 Länk till annan webbplats.


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den