Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Kommunkompassen hjälper kommunen att förbättra kvaliteten

Maria Palm, utvecklingsledare

Maria Palm, utvecklingsledare, Ale kommun, håller den färska rapporten i sin hand (Foto: Kenth Åkerman, Ale kommun)

Resultatet av Kommunkompassen har precis landat på Ale kommuns bord. Kommunkompassen är ett verktyg för att analysera och utvärdera kommunens verksamhet.

Det är SKR, Sveriges kommuner och regioner, som gör utvärderingen, något man arbetat med sedan 2002. Ale kommun har varit med två gånger tidigare i denna kvalitetsanalys (2006, 2009).

Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan hur kommunen leder organisationen utifrån ett helhetsperspektiv och hur samspelet mellan de olika verksamheterna fungerar. För Ales del har det inneburit att femtiotalet tjänstepersoner i form av chefer, politiker och fackombud intervjuats i grupp och enskilt. Förutom gjorda intervjuer inhämtar man information från kommunens styrdokument, kommunens webbsida och sociala medier.

Varför gör Ale kommun Kommunkompassen?

- Att göra Kommunkompassen är ett politiskt beslut i kommunstyrelsen, för att kunna jämföra oss med andra och påvisa områden vi kan bli bättre på. Viktigaste är nog ändå att vi ville försäkra oss om att våra kommuninvånare får den service de har rätt till och få underlag till förbättringar, säger Maria Palm som är utvecklingsledare på avdelningen för strategi och uppföljning inom sektor kommunstyrelsen.

Resultatet av Kommunkompassen sammanställs i en rapport som innehåller en poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar utifrån Kommunkompassens kriterier. Bedömningarna görs med utgångspunkt från åtta huvudområden. Några av dessa är brukarens fokus, styrning och kontroll, kvalitetsutveckling, samspel mellan förtroendevalda och medborgare, samt chefs- och ledarskap.

Läs hela rapporten här Pdf, 405 kB.

Vad har vi fått ut av rapporten?

- Det är intressant att få en temperaturmätning med objektiva ögon. Ale kommun har erhållit totalt 485 poäng, genomsnittskommunen under de senaste fem åren har haft 475 poäng. Vilket gör att vi ligger väl till i jämförelse med andra kommuner. Det viktigaste är kanske ändå jämförelsen med oss själva och de förbättringsområden vi kan finna. De områden där Ale har störst förbättringspotential är område sju, arbetsliv, och område åtta, chefs- och ledarskap samt medarbetarskap. Inom dessa områden påtalas bland annat: fortsatt arbete med sammanhållen personalpolitik, att arbeta vidare med kompetensförsörjningen, att ta fram en tydligare bild av ledarskap och medarbetarskap i en tillitsbaserad styrning, samt att säkerställa att den interna informationen når alla.

Vad blir nyttan för kommuninvånarna?

- Det är för tidigt att säga i dagsläget, då rapporten var klar strax före jul. Nu ska den gås igenom och analyseras, säger Maria Palm. Vad vi kan avslöja är

bland annat att i samspelet mellan förtroendevalda och förvaltning har Ale kommun fått ett bra resultat. Det finns bra möjlighet till dialog med politiken och informationen till medborgarna är god.

Lätt att få tag i förtroendevalda genom bland annat ortsutvecklingsmöten, Ale-förslaget och arbetet med Ale i 360 grader.

Nominerad till Sveriges kvalitetskommun 2021

Sveriges Kvalitetskommun är ett pris som delas ut vart annat år (nästa är 2021) under Kvalitetsmässan. Utmärkelsen ges till den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarpolitik och samhällsbyggande, samt leverera tjänster med hög kvalitet. Nio kommuner har ansökt om att delta i nomineringsprocessen till Sveriges Kvalitetskommun 2021. Kommunerna är Ale, Burlöv, Höganäs, Kumla, Nacka, Stockholm, Vallentuna, Varberg och Österåker.

I maj 2021 vet vi vilka som går vidare till den slutliga granskningen för att juryn ska kunna utse en vinnare på Kvalitetsmässan i november 2021.

- Det är väldigt roligt att vi visat så goda resultat och blivit nominerade till detta prestigefyllda pris, avslutar Maria Palm.

Läs mer om vad Kommunkompassen är på SKRs webbplats Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den