Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Överenskommelse – så jobbar Ale kommun

Mobiltelefon

Bild från SVT:s inslag.

I dag berättar SVT Väst om en överenskommelse om avslutad anställning mellan en medarbetare och Ale kommun. En överenskommelse är ett sätt att komma vidare när arbetsgivare och medarbetare inte kan komma längre tillsammans.

Generellt svarar vi inte på frågor om enskildas förhållanden. I det här fallet har berörd person för att SVT ska kunna granska ärendet uttryckligen avstått från sekretessen och önskat att Ale kommun som arbetsgivare ska svara på frågor.

Så här arbetar Ale kommun med överenskommelser om att avsluta en anställning. Initiativ till den här typen av överenskommelser kan komma från både arbetsgivare och medarbetare.

Det finns olika sätt att avsluta en anställning, till exempel uppsägning på egen begäran, pensionslösning, överenskommelse, uppsägning på grund av arbetsbrist och uppsägning av personliga skäl.

När det gäller överenskommelse och uppsägning har processen oftast pågått under lång tid. I de allra flesta fallen är arbetsgivare och medarbetare överens om att medarbetaren ska lämna jobbet för att komma vidare i livet. Överenskommelsen handlar om att medarbetaren får från en månadslön och slutar sitt arbete. För att medarbetaren ska få en andra karriärmöjlighet kan vi betala en utbildning eller coachning.

Arbetsbrist handlar om förändrade förutsättningar för verksamheten, exempelvis omorganisation eller ändringar i lag eller regler som gör att verksamheten ändras. Personliga skäl kan till exempel vara att medarbetaren har hinder för att göra sitt vanliga arbete, till exempel på grund av sjukdom, att medarbetaren har misskött sitt arbete eller haft stora samarbetssvårigheter. I båda fallen undersöker arbetsgivaren om det finns något annat ledigt arbete som medarbetaren har rätt kompetens för, antingen på en gång eller efter viss vidareutbildning.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den