Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Filmen om Ales pandemiarbete

Samverkan med näringsliv, föreningsliv och ideella krafter har varit en viktig del i att vi lyckats få fram bland annat nödvändig skyddsutrustning och motverka pandemins effekter. Detta är berättelsen om hur hela Ale kommun tillsammans hanterade coronakrisen under våren 2020. 

Ale kommun startade i början av mars ett arbete för att hantera de utmaningar som pandemin förde med sig. Arbetet initierades och drevs av säkerhetsavdelningen och kom att involvera i princip hela kommunen, samt stora delar av Ales förenings- och näringsliv. Filmen är berättelsen om hur vi på ett kraftfullt sätt jobbar tillsammans, för ett Ale där det är lätt att leva.

Viktigt att fortsätta följa råden

Pandemin är inte över. Det är nu ännu viktigare att vi fortsätter samarbeta, både inom Ale kommun och i samhället i stort. Vi håller avstånd, tvättar händerna och undviker att möta andra människor än de i närmaste familjen. Och följer de regionala råd och riktlinjer som finns. Tillsammans är vi starka.

Framgångsrika insatser i Ale

Kommunen valde en väg där tillgång till skyddsutrustning, utbildning och information var de viktigaste åtgärderna. Tack vare det har ordinarie personal varit frisk och behovet av tillfällig personal varit lågt. Det har visat sig vara ett lyckat vägval och ett bra sätt att undvika smittspridning och det har gjort att covid-19 inte har kommit in på något äldreboende. Det har också medverkat till att hålla nere kostnader eftersom behovet av extra personal har varit lågt.

Många arbetade tillsammans

Ale kommun, föreningsliv, näringsliv och allmänhet var med och hjälpte till för att hitta lösningar som kunde motverka pandemin och dess effekter. Ett exempel är att kommunalrådet tog fram en ritning för skyddsförkläde. Pandemin har inte bara varit en sjukvårdsfråga, utan det har varit allas fråga och alla har hjälpt till och medverkat med sin kompetens.

Filmen har tagits fram på uppdrag av näringslivsenheten i Ale kommun och är producerad av Couloir.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den