Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Så minskar vi coronaspridning i skolan

Skolpojke med ryggsäck

Foto: Irina Schmidt/Mostphotos

Information till vårdnadshavare om hur vi arbetar i de kommunala skolorna i Ale under coronapandemin.

Vi hoppas att ni har haft en fin sommar efter den speciella och delvis tunga våren. Nu börjar en ny termin där vi i dag inte vet hur framtiden ser ut, men där vi tillsammans med resten av samhället måste fortsätta arbeta för att minska smittspridningen. Det är allas vårt gemensamma ansvar att se till att Sverige och Ale fungerar trots den pågående pandemin. Vi ska arbeta så normalt som möjligt – men coronasäkert.

Våra olika skolor och förskolor inom sektorn ser olika ut på flera sätt – varierande antal barn/elever och medarbetare i större eller mindre lokaler i nya eller äldre byggnader. Varje skola och förskola kommer att jobba på sitt eget sätt utifrån våra gemensamma principer:

Håll avstånd – Stanna hemma när du är sjuk – Tvätta händerna

Eleverna ska vara i skolan

Grundskoleelever har skolplikt och ska vara i skolan så länge de inte har förkylningssymptom. Folkhälsomyndigheten ser inga tecken på omfattande spridning av sjukdomen covid-19 i skolor. Eleverna ska vara i skolan också om anhöriga är sjuka, men självklart får sjuka anhöriga inte vara i våra verksamheter. Om du blir sjuk och brukar lämna och hämta ditt barn i skolan eller på fritids ska du kontakta enheten och komma överens om hur barnet kan lämnas och hämtas.

Handhygien är viktigt

Prata med ditt barn om hur viktigt det är att tvätta händerna när man kommer till skolan. Påminn om att handtvätten ska vara med tvål och pågå minst 30 sekunder samt att man sedan ska torka händerna noga. I en del av våra miljöer finns det sämre möjligheter till handtvätt. Där kan handsprit vara ett alternativ. Viktigt att minnas är att handspriten måste masseras in i händerna och sedan torka helt för att ha effekt mot coronaviruset. Vi undersöker nu var handsprit behövs (på grund av mindre möjligheter till handtvätt).

Skicka hem sjuka barn?

Skolan kommer att kontakta dig som vårdnadshavare om ditt barn har förkylningssymptom. Självklart är vi medvetna om att barn kan ha förkylningsliknande symptom som beror på allergi och inte på sjukdom. Då ska barnet inte skickas hem. Det är bra om du meddelar skolan om ditt barn har en sådan allergi.

När kan barnet gå tillbaka till skolan?

Om ditt barn har en konstaterad covid-19-infektion ska hen stanna hemma i minst sju dagar efter att hen blivit sjuk. Dessutom ska barnet ha varit feberfritt de två sista av dessa dagar och tydligt känna sig bättre. Det gör inget om barnet fortfarande har torrhosta och bortfall av lukt- och smaksinne så länge hen mår bra för övrigt och det gått minst sju dagar sedan insjuknandet.

Det är viktigt att tänka på att barnet måste följa de generella rekommendationerna när hen kommer tillbaka för att minska smittspridning i samhället.

Inga föräldramöten

Smittspridningen för coronaviruset inom skolan och förskolan är liten, men den som sker är främst mellan vuxna. Därför är det viktigt att vi är noga med att hålla avstånd när vi vuxna samverkar, till exempel i föräldramöten och utvecklingssamtal. Vi kommer inte att hålla några traditionella föräldramöten i höst utan hittar i stället andra lösningar. Utvecklingssamtalen kommer vi i stor utsträckning att genomföra digitalt.

Inga onödiga resor

Vi kommer inte att ha några resor, till exempel studiebesök, i skolans regi.

Idrottslektioner utomhus

Vi har idrott utomhus utan ombyte för alla elever fram till och med fredag 18 september. Sedan fattar vi i sektor utbildning ledning ett nytt beslut.

Distansundervisning

Om ditt barn eller du själv är särskilt känslig för smitta bör du kontakta sjukvården/behandlande läkare för råd. I enstaka fall kan skolan utforma särskilda lösningar så att barnet kan ta del av utbildningen även om hen inte kan vara i skolan. Behovet ska styrkas med läkarintyg. Rektor avgör hur den särskilt anpassade undervisningen kan se ut. Kontakta skolan.

Ingen karantän efter resa

Ale kommun följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför har vi inga förväntningar på obligatorisk karantän efter resa. Men den som är sjuk eller känner förkylningssymptom ska självklart stanna hemma.

I skolmatsalen

Vi följer folkhälsomyndighetens och livsmedelsverkets råd och arbetar för att minska trängsel och köer i matsalarna. Åtgärderna kan se olika ut på våra skolor eftersom förutsättningarna skiljer sig åt. Generellt gäller följande:

  • Eleverna ska inte köa utan skolan skickar iväg eleverna i liten grupp
  • Eleverna/barnen ska tvätta händer före måltid
  • Medarbetare ska vara extra noga med handhygien
  • Om det går fortare att medarbetarna serverar maten gör vi så i stället för att eleverna tar själva
  • Salladsbordet är minskat för att slippa köbildning
  • Serveringsbesticken byts oftare än vanligt
  • Maträtter kan bytas ut till maträtter med färre komponenter som går fortare att ta

De särskilda reglerna för restauranger gäller inte för skolmatsalar. Här kan du läsa mer om vad livsmedelsverket säger om offentliga kök under coronapandemin.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den