Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Delta i enkät om dina friluftsvanor under Coronapandemin

Vistas du i naturen på ett eller annat sätt? Ta tillfället i akt att bidra till att öka kunskapen om var och hur friluftslivet och dina vistelser i naturen påverkas av den rådande Coronapandemin.

Ditt bidrag är värdefullt och ökar förståelsen för hur vi kan bibehålla kvaliteten i våra naturområden även när besökstrycket är högt så att kommuner och andra aktörer kan ha beredskap för detta.

Frågorna i enkäten riktar sig till alla ni som uppehåller er i Västra Götaland under sommaren och hösten 2020 och tar cirka 6-10 min att fylla i. Enkäten innehåller både en kartläggningsdel där du får rita eller pricka in de naturområden du använder och svara på frågor om den specifika platsen, men också mer allmänna frågor kring hur Coronapandemin påverkat ditt friluftsliv och hur du vistas i naturen.

Kartläggningen genomförs av Göteborgs universitet och Göteborgsregionen inom ramarna för forskningsprogrammet Mistra Sport and Outdoors. Enkäten pågår fram till den 31 oktober 2020.

  1. Länk till enkäten - Kartläggning av friluftsvanor och vistelse i naturen under Coronautvecklingen i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den