Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Fortsatt goda skolresultat för Ales nior

Ales nior har slutat grundskolan och det genomsnittliga meritvärdet har ökat till 227 jämfört med 219 förra året. Så högt genomsnittligt meritvärde har vi inte sett i Ale den senaste tioårsperioden.

Däremot minskade andel behöriga till gymnasiet något, 86 procent blev behöriga till nationellt program på gymnasiet jämfört med 87 procent 2019. Andel behöriga i hela riket var 84 procent 2019.

- Det är glädjande att se att trenden med ökande meritvärden håller i sig och att gymnasiebehörigheten ligger på en fortsatt betydligt högre nivå än för bara några få år sedan. En positiv trend ger oss råg i ryggen för att tillsammans jobba vidare mot ännu bättre resultat, säger Erik Liljeberg (M), ordförande i utbildningsnämnden.

76 procent av eleverna har också nått kunskapskraven i alla ämnen jämfört med 74 procent förra året.

Större skillnad mellan flickor och pojkar

Flickorna har högre meritvärde än pojkarna, men pojkarnas meritvärde har förbättrats mer än flickorna. I år är det en större andel pojkar än flickor som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen och som är behöriga till nationellt program på gymnasiet.

-Vi ser att pojkarna närmar sig flickorna i meritvärdet och det är ju väldigt positivt. Grunden för att vi ligger kvar med våra goda resultat är det fantastiska arbete som sker i våra skolor, säger Johnny Sundling (S) vice ordförande utbildningsnämnden.

- Årets resultat är lite svårtolkat då pandemin påverkat skolgången i viss utsträckning. Vi hade dock ett stort fokus på att våra niors möjligheter till gymnasieutbildning inte skulle påverkas. Det har gjorts ett fantastiskt arbete med detta, ett stort tack all personal som har bidragit. Jag är otroligt glad för alla elever som har lyckats och fler kommer det att bli när sommarskolan är klar, säger Åsa Ericson, sektorchef utbildning.

Sifforna för hela Sverige kommer i september.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den