Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Vilken skola hamnar mitt barn i?

Aroseniusskolan. Foto: Jonas Termén.

Inför förskoleklass och årskurs 7 kan Ales elever och vårdnadshavare önska vilken skola de vill gå på. Det är en utmaning för oss att möta önskemål och ökat elevantal i redan trånga skolor.

Ordet skolval innebär inte att man självklart får plats på den skola man önskat. Däremot är alla elever garanterade en plats i en skola i Ale kommun. Vem som får plats på önskad skola beror bland annat på vilket område man bor i och om man har särskilda skäl.

Om fler barn väljer en skola än det finns platser för använder vi nedanstående principer för att bestämma vilka barn som får plats.

  • Barn som behöver pedagogiskt eller socialt särskilt stöd och som har behov av att få plats i en viss skola
  • Barn som bor inom önskad skolas område
  • Barn som bor inom två km gångavstånd och har syskon som går i F-3 på den aktuella skolan det läsår barnet ska börja
  • Barn som bor inom Ale kommun men utanför önskad skolas område, med hänsyn tagen till relativ närhet, exempelvis restid med kollektivtrafik
  • Barn som bor utanför Ale kommun

På Aroseniusskolan i Älvängen har vi i höst plats för 134 nya sjuor medan 165 elever slutade nian nu i juni. Vi förstår att det kan verka konstigt att vi inte tar in lika många sjuor som antalet nior som slutade skolan. Det beror på att vi hade för många nior utifrån hur många platser det finns i Aroseniusskolan. Till exempel använde vi specialsalar som hemklassrum. I höst vill vi se till att eleverna på skolan har den plats de behöver och därför har vi minskat elevantalet.

Vi vet att en del elever och vårdnadshavare tycker att detta är orättvist. Vi har sett över alla placeringar för Älvängens sjuor och ändrat några av dem. Ändringarna beror på bland annat på att några elever fick väldigt långa skolvägar med kollektivtrafiken på grund av förändringar i bussvägarna.

Vi har börjat se över skolornas upptagningsområden för att de ska stämma bättre med våra bostadsområden, hur kollektivtrafiken ser ut och vårdnadshavarnas önskemål.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den