Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Nu söker vi nya familjehem

Som familjehem öppnar ni ert hem och er familj för barnet. Ni delar föräldraskapet med barnets biologiska föräldrar och får hjälp och stöd av socialtjänsten. Klicka på filmen så får ni höra om familjen Grosch, som varit familjehem i fem år för Nathalie, och deras erfarenheter.

- Har du ett gediget intresse för att hjälpa tycker jag att du ska anmäla sig för att ta ett uppdrag för ett barn, antingen som familjehem eller som kontaktfamilj, säger Annika Frisk Spångberg, förste socialsekreterare på Ale kommun.

Anmäl ditt intresse här för att bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem Länk till annan webbplats.!

Vad är det för typ av familjer du helst vill ska söka?

- Hur klyschigt det än låter så vill vi ha helt vanliga familjer. Vanliga personer, med vanliga jobb och som bor på vanliga sätt, med vanliga saker som gör en lycklig och vanliga bekymmer. Man kan vara ensam, man kan vara två. Man kan vara utan egna barn, ha gemensamma barn, ha mina och dina barn eller ha utflugna barn. Man kan bo centralt eller på landet, i hus eller lägenhet. Det ovanliga är att man ska ha ett överskott av förmågan att se andra, att vara känslomässigt tillgänglig och ha förmågan till reflektion. Man ska ha tid och fysiskt utrymme och ha en stabil livssituation.

- Att vara familjehem är ett så kallat lekmannauppdrag. Det betyder att man inte har uppdraget som sitt arbete. Tanken är att tillvaron ska vara så normaliserad som möjligt för det placerade barnet, att tillvaron ska vara så vanlig det går när man inte bor med sina föräldrar.

Vilka är det som placeras i familjehem?

- Barn och ungdomar mellan 0 och 18 år som av någon anledning inte kan bo med föräldrarna. Det kan vara allt från att föräldrar är avlidna till att de har missbruk och psykiska ohälsa. Att bli placerad utanför det egna hemmet är den mest ingripande insatsen för ett barn/ungdom.

Hur länge brukar ett uppdrag som familjehem vara?

- En del placeringar pågår en hel uppväxt och en del placeringar kan vara några månader. Det vanligaste är att en placering är runt ett eller två år.

Hur går processen till för de som vill bli familjehem?

- Man utreds av våra familjehemssekreterare för att se ifall detta är något som passar både för den som söker och för oss som kommun. Vi gör flera hembesök, träffar alla i familjen och samtalar. Vi gör olika registerkontroller och pratar med referenser. Bedömer vi att en familj har potential som uppdragstagare, så här långt i processen, så gör vi en djupintervju som sedan analyseras av en utomstående person. Utredningen tar totalt sett några månader. Det gäller att det blir rätt familjehem för rätt barn.

Vad kan man få för stöd av kommunen när man väl tagit emot ett barn?

- Vi ser att ett tätt samarbete mellan familjehemmet och kommunen är en förutsättning för att man ska uppleva att man lyckas i sitt uppdrag. Jag brukar säga att vi arbetar som ett team kring barnet, föräldrar, familjehem och socialtjänst, där varje del i teamet har sin uppgift. Precis som man som förälder kan se sig som ett team ihop med skolan för ens barns bästa skolgång. Skolan står för undervisning och allt vad det innebär och jag som förälder står för peppningen inför skolan och hjälp med exempelvis läxläsning. Vi träffas regelbundet för möten och handledning, och det kan skifta över tid hur ofta beroende på vilket stöd familjehemmet behöver i relation till uppdraget.

Vad får man för ersättning?

- Ersättningen består av två delar. Omkostnadsersättning avser de utgifter man har för barnet/ungdomen. Det är en schablonmässig ersättning som följer konsumentprisindex. Denna del är ganska flexibel och kan ändras över tid, vartefter livet ändras. Exempelvis brukar ersättning höjas i takt med barns ålder, med hänsyn till aktiviteter och sådant.

Arvode är den ersättning man får som familj. Denna del är tänkt dels som en ersättning för att man har uppdraget men också som ersättning för att man kanske behöver ta ledigt från jobbet för att delta på möten och i handledning/utbildning. Storleken på arvodet styrs av hur omfattande eller betungande ett uppdrag är.

Vad är det för skillnad på att vara kontaktfamilj och att vara familjehem?

- Kontaktfamiljen har inte det vardagliga ansvaret för barnet. Som kontaktfamilj tar du emot ett barn 1-2 helger per månad och eventuellt extra i samband med skollov. Barnet bor med sina föräldrar och har kanske behov av utökat nätverk och extra stimulans.

Slutligen kan jag säga att många bekymras över att det ska vara svårt att ha ett uppdrag som familjehem eller kontaktfamilj. Och, ja, det kan i perioder vara svårt och utmanande. Och det är då vårt teamarbete sätts på prov och 9 gånger av 10 så går alla ur krisen lite mer rikare på erfarenhet som man bär med sig hela livet, säger Annika Frisk Spångberg.

Mer information och intresseanmälan

Vill du veta mer om att bli familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj?
Mejla oss på familjehemsrekrytering@ale.se eller ta kontakt med Kontaktcenter så hjälper de dig vidare.

Anmäl ditt intresse här för att bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem Länk till annan webbplats.!

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den