Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Så jobbar Ale med krisen

Daniel Holmbom och William Försth i stabsrummet (Foto: Jimmy Grosch, Ale kommun)

Ale kommun har sedan ett par månader tillbaka arbetat intensivt med att bygga upp och säkerställa kommunens interna rutiner vid en kris. Som ett resultat av det har vi idag en fungerande organisation för att möta den rådande corona-pandemin.

Intervju om kommunens krisarbete

William Försth, Ale kommuns nya säkerhetschef och Daniel Holmbom, tidigare tillförordnad säkerhetschef, leder kommunens krisarbete under corona-pandemin och delar, i den här intervjun, med sig av hur de arbetar.

Hur ser Ale kommuns beredskap ut i dag?

- Vi ligger bra till, vi var tidiga med materialanskaffning för bland annat vården. Tidiga i att börja med stabsarbetet, samordna och gå igenom vår beredskap, samt att inventera resurser, både materiellt och personellt. Om vi skapar robusthet i systemet från start vinner vi mycket på detta i längden. Tack vare att vi vidtagit förberedande åtgärder kan vi enkelt trycka på knappen om och när det behövs, även om en kris inte alltid är lätt att förutspå. Vi arbetar efter olika scenarier. Det är som att ha motorn igång, och det är bara att trycka på gasen när det behövs.

Både William Försth och Daniel Holmbom har lång erfarenhet av att arbeta med säkerhets- och krisledning från olika håll.

William Försth, Ale kommuns nya säkerhetschef, kom direkt in i hetluften i början av mars och fick direkt ta tag i arbetet med corona/covid -19. Tjänsten innefattar även ansvar som säkerhetsskyddschef. Säkerhetsskyddschef är ett lagstadgat ansvar som kommuner har, vilket innebär att skydda information och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet, mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot.

Daniel Holmbom, har varit inhyrd tillförordnad säkerhetschef för att se över organisationen avseende säkerhetsarbete, samt inte minst vår beredskap, planer vid eventuella kriser och krisledning. Nu blev det verkligt läge att använda kunskapen, krisplaner och rutiner direkt. Förberedelse och planer är viktigt, men krishantering är kanske främst en fråga om praktik.

Hur har en vanlig dag kunnat se ut för er som arbetat med kris och säkerhet, när vi nu varit mitt i skarpt läge?

- Vi har stabsmöte varje morgon, där logglistan gås igenom kring behov. Med rapportering, åtgärder och uppföljning. Jobbar sedan resten av dagen med att lösa de frågor som kommit upp. Samordningsbehov och frågor kommer sedan löpande och behöver tas ställning till, samt hanteras. Vi försöker här fånga upp och adressera alla frågor som berört corona/covid -19.

Läs hela intervjun med William och Daniel >>

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den