Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Tvätta inte bilen på gatan

Foto: Scandinav

Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen. Då hamnar oljerester, tungmetaller och andra kemikalier i mark, sjöar och hav. Tvätta din bil i en biltvättsanläggning, automatisk eller gör-det-själv. Där tas det smutsiga tvättvattnet om hand och renas innan det leds till Ryaverket.

Miljöbalken

Enligt miljöbalken får man inte släppa ut orenat avloppsvatten. Smutsvattnet från tvätt av din bil innehåller föroreningar som metaller, oljerester och kemikalier från bilvårdsmedel. Beroende på var du står hamnar smutsvattnet antingen orenat ut i närmaste vattendrag eller så går det med dagvattenledningarna till vårt kommunala reningsverk Ryaverket. Och även om det kommer till Ryaverket Länk till annan webbplats. kan man inte där rena vattnet från alla skadliga ämnen som kommer från din biltvätt.

Skydd av dricksvatten

Göta älv är Sveriges största vattendrag och förser 700 000 människor med dricksvatten. Inom vattenskyddsområdena – för våra dricksvattentäkter Göta älv med flera – gäller ett direkt förbud mot att tvätta bilen på gatan. Karta över vattenskyddsområden Länk till annan webbplats.

Åk till en tvättanläggning

Tvätta din bil i en biltvättanläggning, automatisk eller gör-det-själv. Där tas det smutsiga tvättvattnet om hand och renas innan det leds till Ryaverket Länk till annan webbplats..

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter

Använd miljöanpassade bilvårdsprodukter när du tvättar bilen. I dag finns det miljömärkta produkter för biltvätt, avfettning, bilvax med mera.

Bilschampo och avfettningsmedel

I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland annat tensider, som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter i miljön. Även miljöanpassade bilschampon, tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana tensider. Fördelen med miljöanpassade schampon är att deras tensider lättare och snabbare bryts ner. Använd alltid miljöanpassade avfettningsmedel och tänk på att det är i regel bara under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.Tänk på att ett lager vax skyddar bilen och gör att du inte behöver tvätta den så ofta.

Fakta om bilavfettning

Det finns fyra grupper av bilavfettning - välj rätt medel för ändamålet:

 1. Kallavfettning
  Kallavfettning är naftabaserad (kommer från olja). Nafta är i vissa fall klassat som ett ämne som vi bör sluta använda, ett så kallat utfasningsämne. De naftabaserade produkterna är bra på att lösa upp oljelik smuts som asfalt och tjära. Nackdelen är utsläpp av kolväten och att naftan har giftiga egenskaper som innebär en belastning på vår miljö.
 2. Alkalisk avfettning
  Alkalisk avfettning fungerar genom att den har ett högt pH-värde och den löser upp den vanligaste smutsen såsom lera och damm. Medlet fungerar för de flesta användare. Eventuell kvarvarande oljelik smuts som asfalt och tjära kan lösas upp med en trasa och kallavfettning. Tvättar man i den ordningen minskas miljöbelastningen.
 3. Mikroavfettning
  Mikroavfettning är en blandning av kallavfettning och alkalisk avfettning och är tänkt att lösa upp både oljelik smuts och damm.
 4. Naturavfettningsmedel
  Naturavfettningsmedel är en miljöanpassad utveckling av mikroavfettning. Istället för kallavfettning används ett växtbaserat lösningsmedel tillsammans med den alkaliska avfettningen vilket ytterligare kan minska miljöpåverkan.

Lämna in farligt avfall


Tänk på att överblivna eller förbrukade kemikalier måste lämnas in på en miljöstation. Miljöstationer finns i anslutning till en del bensinstationer och på återvinningscentralen.

Exempel på farligt avfall:

 • Förbrukad motorolja
 • Förbrukad kylarglykol
 • Batterier och batterisyra
 • Produkter som innehåller lösningsmedel

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den