Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Barn till permitterade behåller barnomsorgsplatsen

Barn och förskollärare

Foto: Bodil Johansson/Scandinav.

Alla barn som har plats inom barnomsorg eller på fritidshem har kvar sina platser utan förändringar oavsett om vårdnadshavarna har permitterats. Detta innebär att tidigare lämnade scheman gäller och att ni alltså kan lämna barn i barnomsorg och på fritids på måndag.

Det finns heller inga inskränkningar för barn som går på förskolan 15 timmar i veckan på grund av att vårdnadshavarna studerar, är arbetslösa eller föräldralediga. Observera att vilka barn som har rätt till barnomsorg kan komma att ändras.

Framtiden för barnomsorg och fritidshem

Vi följer hela tiden vad som händer i samhället med anledning av coronavirus och sjukdomen covid-19 och följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har i dag inga planer på att stänga förskolor, dagbarnvårdare och fritidshem eller grundskolor. Observera dock att detta kan komma att ändras. I så fall kommer ni att få information om detta så snart som möjligt.

Behov av stängningsomsorg

I onsdags öppnade vi en e-tjänst för att anmäla att man behöver barnomsorg även om vi stänger ordinarie barnomsorg och skolor för att man arbetar i samhällviktiga verksamheter och inte kan ordna omsorg på annat sätt. Observera att det inte finns några beslut om att stänga barnomsorg eller skolor.

Du som inte redan har anmält behov gör det i den här e-tjänsten Länk till annan webbplats.. Anmälan betyder inte att du självklart får stängningsomsorg. Vi kommer att prioritera utifrån samhällets behov.

Exempel på samhällsviktiga tjänster

Vård, polis, räddningstjänst, kommunal omsorg, socialtjänst, utbildning, renhållning, vatten/avlopp, kollektivtrafik, lokal eller regional ledning, akut felavhjälpning, energiförsörjning, varudistribution, persontransporter, samhällets kommunikation, livsmedelsindustri, tillgång till kontanter, sjuk- och arbetslöshetsförsäkring, transportsektorn.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den