Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Var jobbar du? Behöver ditt barn omsorg medan du arbetar?

Barn i skolan

Foto: Astrakan Images AB/Scandinav

Våra skolor och förskolor är öppna och vår målsättning är att de ska fortsätta att vara det. För att förbereda OM de måste stängas vill vi veta vilka barn som behöver omsorg för att vårdnadshavarna jobbar inom samhällsviktiga verksamheter.

Om folkhälsomyndigheten rekommenderar att förskolor, skolor och fritidshem ska stängas kommer vi att följa rekommendationen. I så fall kommer vi att fortsätta att erbjuda barnomsorg/fritidshem till barn vars ordinarie vårdnadshavare jobbar i en verksamhet som räknas som samhällsviktig och inte kommer att lösa barnomsorgen på något annat sätt.

För att vi ska kunna planera för en eventuell tillfällig stängningsomsorg behöver vi veta hur många och vilka barn som behöver omsorg. Du som inte kommer att kunna lösa din barnomsorg svarar i e-tjänsten Samhällsviktiga tjänster Länk till annan webbplats..

I e-tjänsten anger du inom vilket samhällsviktigt område du arbetar.

Observera att du måste fylla i formuläret en gång för varje barn som behöver omsorg.

Inga beslut är fattade - verksamheterna är öppna som vanligt

Den här inventeringen av vilka barn som har vårdnadshavare som jobbar inom samhällsviktiga verksamheter och inte kommer att lösa barnomsorgen på annat sätt endast är en förberedande åtgärd inför ett eventuellt framtida beslut om att tillfälligt stänga förskolor, skolor och fritidshem. Inget sådant beslut är taget i dagsläget.

Exempel på samhällsviktiga verksamheter

Vård, polis, räddningstjänst, kommunal omsorg, socialtjänst, utbildning, renhållning, vatten/avlopp, kollektivtrafik, lokal eller regional ledning, akut felavhjälpning, energiförsörjning, varudistribution, persontransporter, samhällets kommunikation, livsmedelsindustri, tillgång till kontanter, sjuk- och arbetslöshetsförsäkring, transportsektorn.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den