Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Information om coronavirus och påverkan på Ale kommun

Coronavirus

Foto: Mostphotos.

Här kommer mycket – och viktig – information om coronavirus/sjukdomen covid-19 och hur våra verksamheter påverkas. Det är mycket viktigt att stanna hemma när man känner sig sjuk. 

Folkhälsomyndigheten meddelar att symptomen framför allt är feber och hosta. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symtom. Du kan läsa mer på folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.. Tryck på plustecknet bredvid Vilka är symptomen på covid-19.

Inga folksamlingar över 500 personer

Från och med torsdag 12 mars är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare. Vi planerar inga sådana stora arrangemang, men vi kommer att skjuta på exempelvis ortsutvecklingsmöten och den planerade familjelördagen eftersom de lika gärna kan genomföras längre fram.
Skolorna påverkas inte alls av förbudet mot allmänna sammankomster/offentliga tillställningar.

På riksdagen.se kan du läsa mer om vad som menas med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar Länk till annan webbplats.

Förskola/skola

Barn/elever samt skolmedarbetare med symptom på luftvägsinfektion (hosta, andningssvårigheter eller feber) ska stanna hemma. Friska elever och personal ska vara i skolan som normalt, oavsett om de har vistats i utsatta områden eller inte. Vi har i nuläget inga planer att stänga förskolor eller skolor, även om smittade personer befunnit sig på förskolan eller skolan (enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer).

Vad gäller för hemskickande av barn?

Alla rektorer har i dag fått information om att skolorna inte ska skicka hem sjuka barn utan att ha samrått med vårdnadshavare. Beslut ligger hos vårdnadshavaren och det är upp till varje medborgare att ta sitt samhälleliga ansvar. Vissa barn har astma och allergier som kommer fram nu på våren och att det kan finnas tillfällen då hostande barn kan bedömas få vara i skola och skola. Dialogen med vårdnadshavare kring barnens symptom är därför mycket viktig.

Därför är Ale kommuns skolor öppna

Vi följer förordningar och rekommendationer från myndigheterna om hur skolorna ska lägga upp sitt arbete. En viktig utgångspunkt är att barn har rätt till utbildning. För tillfället är inställningen från regeringen och folkhälsomyndigheten att skolorna ska vara öppna. Många föräldrar har jobb som är viktiga för att samhället ska fungera. Om skolorna stängs skulle de behöva stanna hemma, vilket avsevärt skulle försvåra arbetet mot smittspridning och vården av sjuka. Alternativt skulle ofta äldre personer rycka in och ta hand om barnen. Äldre personer är mest utsatta för risken med smittan.

Vad gäller om elever i skolan är särskilt känsliga för smitta?

Vårdnadshavare som undrar hur de ska agera utifrån nedsatt immunförsvar hos barn bör kontakta sjukvården/behandlande läkare för råd. För elever som är särskilt känsliga för smitta kan skolan behöva utforma särskilda lösningar så att de kan ta del av utbildningen. Eleven ska ha ett behov som är konstaterat av vården. Det är rektorn som avgör hur denna särskilt anpassade undervisningen kan se ut. Vårdnadshavare till aktuella elever ska kontakta skolan.

Hur länge ska man stanna hemma?

Folkhälsomyndigheten säger att du ska stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Kommunala boenden tillåter inte besök

Från och med fredag 13 mars tar vi inte emot besök i våra boenden för äldre och funktionshinder utan särskilda skäl. Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Individens ansvar

Vi har alla ansvar för att varken sprida coronavirus eller rykten. Därför är det viktigt att dels hålla koll på sin hälsa och eventuella symptom på luftvägsinfektion, dels att bara sprida information som från betrodda källor, som folkhälsomyndigheten och 1177.se.

Ytterligare information och frågor och svar hittar du på sidan om hur Ale kommun arbetar med skydd mot coronavirus/sjukdomen covid-19.

Länk till 1177:s film om hur man tvättar händerna ordentligt. Länk till annan webbplats.

Smittskyddsläkaren har ordet

Nedan kan du höra biträdande smittskyddsläkare Gunilla Ockborn berätta om smittorisker, isolering hemma och annat viktigt kring covid-19.
Vill du hellre läsa intervjun följ den här länken Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den