Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Nästa steg om ridhuset i Jennylund

Karta som visar Jennylunds läge i Bohus.

Här ligger Jennylund.

I dag har kultur- och fritidsnämnden beslutat att be fullmäktige om en ökad investeringsram på 7,6 Mkr för att bygga klart Jennylunds ridhus. Nu väntar beslut i servicenämnden innan ärendet går vidare till kommunfullmäktige.

I förslaget från sektor kultur och fritid var tilläggsäskandet 8,626 Mkr. I summan ingick tidigare beslutad inlösen av två föreningsägda byggnader på fastigheten vilket nu kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva. En enig nämnd beslutade därför om att begära 7,6 Mkr i stället.

I beslutet står vidare att förvaltningen ska arbeta aktivt för att sänka kostnaderna för att bygga klart ridhuset inom ramen för den nu gällande upphandlingen. Kultur- och fritidsnämnden beslutade även att föreslå kommunfullmäktige att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten av att sälja ridanläggningen med syfte att göra bästa möjliga ekonomiska nytta för Ales skattebetalare. Efter utredning ska beslut om eventuell försäljning fattas av kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsnämndens beslutet justerades omedelbart.

Här kan du läsa protokollet om nämndens beslut om Jennylunds ridhus Pdf, 1 MB..

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den