Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Vill ni bli familjehem?

Vi söker familjehem till barn och unga i Ale. Se filmen som berättar om varför familjen Grosch valde att bli familjehem till Nathalie.

Varför familjehem?

Barn behöver familjehem när deras föräldrar inte just då kan ta hand om dem. Det kan finnas många olika anledningar, men beslutet fattas alltid utifrån barnets behov av ett tryggt hem. Placeringen kan vara under en kortare eller längre tid, beroende på vad som är bäst för barnet.

Vad gör familjehemmet?

Familjehemmet ska ge barnet ett så normalt liv som möjligt. Barnet lever som en i familjen och de vuxna ska både vara de tjatiga och tråkiga och de som ser när barnet har svårt och behöver stöd.

Vem kan bli familjehem?

Människor som vill hjälpa andra. Det handlar om att ta emot ett barn och fungera som förälder för barnet, med både kärlek och bestämdhet. Familjehem kan man bli både som ensamstående, par utan barn och familj med barn. Oftast är det placerade barnet inte i samma ålder som familjens andra barn.

Hur blir man familjehem?

Den som är intresserad av att ta emot ett barn kontaktar individ- och familjeomsorgen. Där tittar man på situationen för det eventuella familjehemmet, allt ifrån hur familjen fungerar tillsammans till om man har fysisk plats att ta emot ett barn. Om familjehemmet och individ- och familjeomsorgen kommer överens om att fortsätta med en placering tittar individ- och familjeomsorgen på vilket barn som passar bäst med vilken familj.

Vilka är barnen som behöver placeras?

Ett barn som behöver familjehem kommer från en bakgrund där det finns någon sorts problem, från föräldrar med missbruk till barn som själva har behov som föräldrarna inte kan tillgodose. Därför är varje situation unik och barnen placeras i familjer som stämmer med deras behov. Barnen kan vara i alla åldrar från nyfödd till tonåring.

Ersättning?

Som familjehem får man dels ersättning för sitt uppdrag, dels ersättning för det placerade barnets omkostnader.

Vad händer när placeringen tar slut?

Ofta fortsätter det placerade barnet och familjehemmet att ha en relation, antingen som kontaktfamilj (en form av kommunalt stöd) eller som vänner. Många familjehem fortsätter att ta emot barn.

Vill ni bli familjehem?

Skicka e-post till oss på familjehemsrekrytering@ale.se eller ta kontakt med kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00 så hjälper de dig vidare.
Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den