Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad: 2020-02-04 15.26

Ale följer rekommendationer om ansvar för blöjor i förskolan

Två förskolebarn som cyklar.

Foto: Mostphotos

Ale kommun ändrar inte rutinerna om blöjor i förskolan och pedagogisk miljö. Vi följer Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer, som innebär att vårdnadshavare också i fortsättningen får ta med sig egna blöjor till förskolan.

Bakgrunden är att kammarrätten i Stockholm har beslutat i ett ärende om blöjor i förskolan. På de kommunala förskolorna i Värmdö kommun fick barnen gratis blöjor, medan man fick ta med blöjor hemifrån på en friförskola i kommunen. Både förvaltningsdomstolen och kammarrätten ansåg att de olika förskolorna måste göra på samma sätt. Högsta förvaltningsdomstolen valde att inte pröva ärendet. Därmed gäller kammarrättens dom. Domen är inte prejudicerande – den gäller alltså bara i det enskilda ärendet.

Ale kommun har, liksom många andra svenska kommuner, övervägt hur man ska göra med kostnader för blöjor i förskolan. Vi kommer att följa rekommendationerna från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Det innebär att vårdnadshavarna även i fortsättningen får ta med sig blöjor till förskolan.

Ale kommun kommer att följa rättsutvecklingen i denna fråga.

Här kan du läsa Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationlänk till annan webbplats

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hitlänk till annan webbplats

Sidan skapades av:

den 2020-02-03